Print Thứ Ba, 16/05/2023 15:00 Gốc

Sáng 16/5, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Lê Anh Quân chủ trì cuộc họp nghe báo cáo kết quả thu ngân sách nhà nước (NSNN) 4 tháng năm 2023 trên địa bàn thành phố. Cùng dự có lãnh đạo các quận, huyện và sở, ngành liên quan.

Theo báo cáo của ngành chức năng, tổng thu NSNN trong tháng 4/2023 là 7.789 tỷ đồng, lũy kế 4 tháng là 31.831,9 tỷ đồng, đạt 30,4% dự toán Trung ương giao, đạt 27,3% dự toán HĐND thành phố giao và bằng 88,7% so với cùng kỳ.

Phó Chủ tịch thường trực UBND thành phố Lê Anh Quân nghe báo cáo kết quả thu NSNN 4 tháng năm 2023 trên địa bàn thành phố.

Trong đó, thu nội địa thực hiện trong tháng 4 là 2.470,9 tỷ đồng, lũy kế 4 tháng là 10.602,9 tỷ đồng, đạt 33,8% dự toán Trung ương giao, đạt 24,9% dự toán HĐND thành phố giao và bằng 80,6% so với cùng kỳ (tương ứng hụt 3.563,7 tỷ đồng so với tốc độ bình quân 4 tháng). Thu hải quan trong tháng 4 là 5.306,3 tỷ đồng, lũy kế 4 tháng là 19.929,8 tỷ đồng, đạt 28,5% dự toán Trung ương giao và HĐND thành phố giao và bằng 92,5% so với cùng kỳ (tương ứng hụt 3.370,1 tỷ đồng so với tốc độ bình quân 4 tháng).

Các Sở, ngành, địa phương trình bày các khó khăn, vướng mắc.

Một số chỉ tiêu thu nội địa chưa đạt tiến độ là khoản thu khu vực doanh nghiệp nhà nước; khu vực đầu tư nước ngoài; thuế bảo vệ môi trường; lệ phí trước bạ; thu tiền sử dụng đất. Riêng thu tiền sử dụng đất, theo dự toán HĐND thành phố giao năm 2023 là 13.000 tỷ đồng, nhưng lũy kế 4 tháng mới thu đạt 1.161,7 tỷ đồng; có 11/14 quận, huyện chưa đạt tốc độ bình quân thu tiền sử dụng đất.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND Lê Anh Quân chỉ đạo các sở, ngành, địa phương tập trung nhiều giải pháp đồng bộ để hoàn thành nhiệm vụ thu NSNN.

Sau khi nghe báo cáo, Phó Chủ tịch Thường trực UBND Lê Anh Quân chỉ đạo các Sở, ngành, địa phương phải quán triệt, nỗ lực, cố gắng hơn nữa, tập trung nhiều giải pháp đồng bộ để hoàn thành nhiệm vụ thu NSNN. Về kết quả thu tiền sử dụng đất chưa đạt yêu cầu, kế hoạch đề ra, Phó Chủ tịch Thường trực yêu cầu một số Sở, ngành liên quan và các địa phương chủ động phối hợp, tập trung tháo gỡ vướng mắc trong quá trình thực hiện thủ tục, hồ sơ, đẩy nhanh tiến độ một số dự án, triển khai đấu giá quyền sử dụng đất theo đúng kế hoạch, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tạo điều kiện thuận lợi trong hoạt động sản xuất, kinh doanh cho doanh nghiệp, hộ kinh doanh. Ngành Thuế chủ động phối hợp chặt chẽ với các địa phương tăng cường kiểm soát các khoản thu, bảo đảm thu đúng, thu đủ; tăng cường đôn đốc, thu hồi nợ đọng thuế; tiếp tục đẩy mạnh triển khai hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền; tăng cường chống gian lận hóa đơn; chống thất thu thuế, nhất là thu thuế từ hộ kinh doanh, thuế tài nguyên, từ hoạt động thương mại điện tử, thuế nhà thầu xây dựng vãng lai…/.

Phương Mai

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Tập trung các giải pháp đồng bộ để hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác