Print Thứ Sáu, 06/11/2020 15:21 Gốc

Sáng ngày 05/11/2020, Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Hải Phòng tiếp tục tổ chức lớp tập huấn, bồi dưỡng về ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết thủ tục hành chính cho cán bộ, công chức, viên chức các đơn vị: Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Xây dựng, Thanh tra thành phố.

Đây là chương trình được thực hiện theo Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức thành phố Hải Phòng năm 2020, ban hành kèm theo Quyết định số 959/QĐ-UBND ngày 09/4/2020 của Ủy ban nhân dân thành phố.

Tại buổi tập huấn các học viên được trao đổi các nội dung: Đánh giá việc giải quyết thủ tục hành chính theo quy định tại Thông tư 01/2018/TT-Văn phòng Chính phủ; Thanh toán trực tuyến phí, lệ phí giải quyết dịch vụ công trực tuyến mức độ 4. Ngoài ra, các học viên còn được hướng dẫn cụ thể việc nộp hồ sơ trên Cổng dịch vụ công quốc gia, được trang bị các kỹ năng để thực hiện tốt việc hướng dẫn, tuyên truyền tới người dân, doanh nghiệp, xử lý nhanh gọn và hiệu quả hơn trong việc giải quyết thủ tục hành chính.


Việc đào tạo, tập huấn về ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết thủ tục hành chính cho cán bộ, công chức, viên chức của thành phố góp phần nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính tại các đơn vị, giúp lan tỏa và thay đổi thói quen và hành vi của các tổ chức cá nhân trong việc giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn thành phố.

 

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Tập huấn về Ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết thủ tục hành chính cho Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Xây dựng, Thanh tra thành phố
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác