Print Thứ Năm, 12/11/2020 14:39 Gốc

Sáng ngày 11/11, Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Hải Phòng tiếp tục tổ chức lớp tập huấn, bồi dưỡng về ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết thủ tục hành chính cho cán bộ, công chức, viên chức các đơn vị: Sở Ngoại vụ; Sở Y tế và Sở Tài chính.

Đ/c Nguyễn Bích Ngọc Chuyên viên phòng Công nghệ thông tin

Đây là chương trình được thực hiện theo Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức thành phố Hải Phòng năm 2020, ban hành kèm theo Quyết định số 959/QĐ-UBND ngày 09/4/2020 của Ủy ban nhân dân thành phố.

Đ/c Phạm Văn Hào giảng viên lớp tập huấn

Buổi đào tạo giúp cán bộ, công chức, viên chức của Thành phố góp phần nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính tại các đơn vị, giúp lan tỏa và thay đổi thói quen và hành vi của các tổ chức, cá nhân trong việc giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn thành phố.

 

Các học viên tham dự lớp học
Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Tập huấn về Ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết thủ tục hành chính cho:  Sở Ngoại vụ; Sở Y tế và Sở Tài chính.
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác