Print Thứ Hai, 10/05/2021 17:22 Gốc

Thực hiện theo Kế hoạch số 79/KH-UBBC ngày 05/5/2021 của Ủy ban Bầu cử thành phố về việc triển khai Kế hoạch Tập huấn, vận hành phần mềm tổng hợp thông tin bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; Thông báo số 164/TB-UBND ngày 05/5/2021 của UBND thành phố về kết luận của Chủ tịch UBND thành phố tại Hội nghị chống dịch Covid-19 trong tình hình mới, Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức lớp tập huấn từ ngày 10/5/2021 đến ngày 15/5/2021 tại Trung tâm Công nghệ phần mềm, Trường Đại học Hàng Hải Việt Nam, số 338 Lạch Tray, Ngô Quyền, Hải Phòng.

Lớp tập huấn, vận hành phần mềm tổng hợp thông tin về bầu cử đã hướng dẫn các học viên vận hành thành thạo phần mềm tổng hợp thông tin về bầu cử theo phân cấp hành chính từ xã, phường, thị trấn đến quận, huyện và thành phố để phục vụ thông tin báo cáo về bầu cử.

Quang cảnh buổi tập huấn

Tại buổi tập huấn, các học viên đã được giới thiệu chi tiết về chức năng của phần mềm, phương thức nhập liệu trước, trong ngày bầu cử từ cấp xã đến cấp huyện.

Cán bộ Sở Thông tin và Truyền thông hướng dẫn vận hành phần mềm tổng hợp thông tin về bầu cử

Trước đó, Ủy ban Bầu cử thành phố Hải Phòng đã giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai xây dựng phần mềm tổng hợp thông tin về bầu cử đảm bảo đáp ứng đúng yêu cầu tổng hợp nhanh tiến độ cử tri đi bầu cử và tổng hợp kết quả bầu cử theo quy định.

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Tập huấn, vận hành phần mềm tổng hợp thông tin bầu cử
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác