Print Thứ Sáu, 03/11/2023 22:28 Gốc

Sáng 3/11, Ủy ban nhân dân quận Đồ Sơn phối hợp với Trung tâm Thông tin và Truyền thông thuộc Sở Thông tin và Truyền thông thành phố tổ chức Hội nghị Tập huấn về công tác cải cách hành chính, chuyển đổi số năm 2023 cho hơn 50 cán bộ Lãnh đạo, công chức phụ trách công tác chuyển đổi số, cải cách hành chính các cơ quan chuyên môn, Ủy ban nhân dân các phường trong toàn quận. Đây là chương trình được thực hiện theo Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức của quận năm 2023.

Tới dự Hội nghị tập huấn có sự hiện diện của đồng chí Phạm Hoàng Tuấn, Phó Chủ tịch UBND quận, Phó trưởng Ban chỉ đạo về Chuyển đổi số; các đồng chí Lãnh đạo UBND quận, Thủ trưởng các đơn vị và cán bộ bộ phận một cửa trên địa bàn quận.

Toàn cảnh Hội nghị tập huấn

Phát biểu khai mạc Hội nghị tập huấn, đồng chí Phạm Hoàng Tuấn, Phó Chủ tịch UBND quận, Phó trưởng Ban chỉ đạo về Chuyển đổi số nhấn mạnh: Công tác cải cách hành chính, chuyển đổi số được xác định là nhiệm vụ trọng tâm, được Uỷ ban nhân dân quận tập trung cao trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo. Đối với các nhiệm vụ được giao, các cơ quan chuyên môn, Uỷ ban nhân dân các phường đã quan tâm, tập trung triển khai thực hiện, khắc phục các tồn tại, hạn chế và đạt được một số kết quả tích cực. Việc ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan hành chính Nhà nước được chú trọng; tỷ lệ hồ sơ trực tuyến, thanh toán trực tuyến, ký số kết quả giải quyết thủ tục hành chính của các cơ quan chuyên môn, Uỷ ban nhân dân các phường được nâng cao trong thời gian qua. Kỷ luật, kỷ cương hành chính tiếp tục được giữ vững, kinh tế – xã hội quận ổn định và đạt được nhiều kết quả tích cực.

Đồng chí Phạm Hoàng Tuấn, Phó Chủ tịch UBND quận, Phó trưởng Ban chỉ đạo về Chuyển đổi số phát biểu Khai mạc Hội nghị tập huấn

Tại buổi tập huấn, các học viên đã được hướng dẫn lý thuyết và thực hành trên máy tính các chức năng của Hệ thống một cửa điện tử và dịch vụ công trực tuyến thành phố. Các nghiệp vụ bao gồm: Tiếp nhận, xử lý hồ sơ, ký số và trả kết quả; Thanh toán trực tuyến phí, lệ phí giải quyết dịch vụ công trực tuyến toàn trình. Ngoài ra, các học viên còn được hướng dẫn cụ thể việc nộp hồ sơ trên Cổng dịch vụ công Hải Phòng, được trang bị các kỹ năng để thực hiện tốt việc hướng dẫn, tuyên truyền tới người dân, doanh nghiệp, xử lý nhanh gọn và hiệu quả hơn trong việc giải quyết thủ tục hành chính.

Đồng chí Đào Văn Thắng, Phó giám đốc Trung tâm Thông tin và Truyền thông giảng viên hướng dẫn tập huấn

Năm qua, Sở Thông tin và Truyền thông đã hoàn thành kết nối, liên thông Hệ thống một cửa điện tử và dịch vụ công trực tuyến thành phố với Cổng dịch vụ công quốc gia. Qua đó, người dân, doanh nghiệp có thể nộp hồ sơ trực tuyến từ Cổng dịch vụ công quốc gia. Đồng thời, Sở Thông tin và Truyền thông cũng đã hoàn thành việc kết nối Hệ thống một cửa điện tử và dịch vụ công trực tuyến thành phố với nền tảng thanh toán trực tuyến trên Cổng dịch vụ công quốc gia, phục vụ việc thanh toán trực tuyến phí, lệ phí giải quyết dịch vụ công trực tuyến toàn trình đồng thời số hóa hồ sơ tái sử dụng kết quả.

Thảo luận tại buổi tập huấn

Việc đào tạo, tập huấn về ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết thủ tục hành chính cho cán bộ, công chức, viên chức của quận góp phần nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính tại các đơn vị, giúp lan tỏa và thay đổi thói quen và hành vi của các tổ chức cá nhân trong việc giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn quận nói riêng và thành phố nói chung ngày một tốt hơn.

 

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Tập huấn về công tác cải cách hành chính, chuyển đổi số năm 2023 tại quận Đồ Sơn
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác