Print Thứ Hai, 15/05/2023 00:01 Gốc

Chiều ngày 12/5, Ủy ban nhân dân quận Dương Kinh phối hợp với Trung tâm Thông tin và Truyền thông thuộc Sở Thông tin và Truyền thông thành phố tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác văn thư; ký số giải quyết thủ tục hành chính và thanh toán trực tuyến trên Hệ thống Một cửa điện tử

Đây là chương trình được thực hiện theo Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức của quận năm 2023.

Toàn cảnh Hội nghị tập huấn

Tới dự Hội nghị tập huấn có sự hiện diện của đồng chí Trần Cảnh Hưng, Chánh VP HĐND & UBND quận; Nguyễn Thị Thu Hoài, Phó Chánh VP HĐND & UBND quận; Bùi Quốc Vũ, Chuyên viên Quản trị mạng; đại diện lãnh đạo Ủy ban nhân dân quận; Lãnh đạo phụ trách và cán bộ làm công tác văn thư, cán bộ giải quyết Thủ tục hành chính các phòng chuyên môn, đơn vị sự nghiệp, đơn vị phối quản và Ủy ban nhân dân các phường.

Phát biểu khai mạc Hội nghị tập huấn, đồng chí Trần Cảnh Hưng, Chánh VP HĐND & UBND quận nhấn mạnh: mục tiêu của quận đặt ra nhằm tăng cường ứng dụng chữ ký số trong hoạt động của các cơ quan nhà nước; đảm bảo việc ký số khi tiếp nhận, thụ lý hồ sơ, lãnh đạo phê duyệt, số hóa kết quả giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính trên hệ thống Một cửa; tăng cường thanh toán trực tuyến khi giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính toàn trình; tăng cường việc sử dụng ký số, đảm bảo tiến độ và chất lượng xử lý văn bản trên Hpnet; thực hiện 100% văn bản được lưu chuyển qua môi trường mạng (trừ văn bản mật)

Đồng chí Trần Cảnh Hưng, Chánh VP HĐND & UBND quận phát biểu Khai mạc Hội nghị tập huấn

Tại Hội nghị tập huấn, các học viên đã được hướng dẫn lý thuyết và thực hành trên máy tính các chức năng của Hệ thống một cửa điện tử và dịch vụ công trực tuyến thành phố. Các nghiệp vụ bao gồm: Tiếp nhận, xử lý hồ sơ, ký số và trả kết quả; Thanh toán trực tuyến phí, lệ phí giải quyết dịch vụ công trực tuyến toàn trình. Xử lý văn bản trên Hpnet; thực hiện 100% văn bản được lưu chuyển qua môi trường mạng (trừ văn bản mật). Ngoài ra, các học viên còn được hướng dẫn cụ thể việc nộp hồ sơ trên Cổng dịch vụ công Hải Phòng, được trang bị các kỹ năng để thực hiện tốt việc hướng dẫn, tuyên truyền tới người dân, doanh nghiệp, xử lý nhanh gọn và hiệu quả hơn trong việc giải quyết thủ tục hành chính.

Đồng chí Bùi Quốc Vũ, Chuyên viên Quản trị mạng, giảng viên hướng dẫn xử lý văn bản trên Hpnet
Đồng chí Nguyễn Viết Bắc, giảng viên hướng dẫn ký số giải quyết thủ tục hành chính và thanh toán trực tuyến trên Hệ thống Một cửa điện tử

Năm qua, Sở Thông tin và Truyền thông đã hoàn thành kết nối, liên thông Hệ thống một cửa điện tử và dịch vụ công trực tuyến thành phố với Cổng dịch vụ công quốc gia. Qua đó, người dân, doanh nghiệp có thể nộp hồ sơ trực tuyến từ Cổng dịch vụ công quốc gia. Đồng thời, Sở Thông tin và Truyền thông cũng đã hoàn thành việc kết nối Hệ thống một cửa điện tử và dịch vụ công trực tuyến thành phố với nền tảng thanh toán trực tuyến trên Cổng dịch vụ công quốc gia, phục vụ việc thanh toán trực tuyến phí, lệ phí giải quyết dịch vụ công trực tuyến toàn trình.

Việc đào tạo, tập huấn về ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết thủ tục hành chính cho cán bộ, công chức, viên chức của quận góp phần nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính tại các đơn vị, giúp lan tỏa và thay đổi thói quen và hành vi của các tổ chức cá nhân trong việc giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn quận nói riêng và thành phố nói chung ngày một tốt hơn.

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Tập huấn nghiệp vụ công tác văn thư; ký số giải quyết thủ tục hành chính và thanh toán trực tuyến trên Hệ thống Một cửa điện tử
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác