Print Thứ Bảy, 26/01/2019 19:37

Sáng 5/9, Sở NN&PTNT phối hợp với Tổng cục Thủy sản tổ chức Hội nghị Tập huấn về Luật Thủy sản năm 2017 và hướng dẫn các quy định của Nhà nước về chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định. Tới dự Hội nghị có đồng chí Phan Thị Huệ, Vụ trưởng vụ Pháp chế và Thanh tra, Tổng Cục Thủy sản; đồng chí Nguyễn Tự Trọng, Phó Giám đốc Sở NN&PTNT; đại diện lãnh đạo sở, ngành và các đơn vị liên quan.

Đ/c Nguyễn Tự Trọng, Phó Giám đốc Sở NN&PTNT phát biểu khai mạc Hội nghị

Phát biểu khai mạc tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Tự Trọng, Phó Giám đốc Sở NN&PTNT nhấn mạnh: Để đáp ứng yêu cầu trong công tác cải cách hành chính, bảo vệ môi trường, quốc phòng và an ninh quốc gia; thích ứng với biến đổi khí hậu và yêu cầu hội nhập quốc tế; thực hiện Nghị quyết 09-NQ/TW năm 2017 về chiến lược biển Việt Nam, ngày 21/11/2017, Quốc hội khóa XIV tại kỳ họp thứ 4 thông qua Luật Thủy sản số 18/2017/QH14. Phó Giám đốc Sở NN&PTNT đề nghị các đại biểu tham gia buổi tập huấn tập trung, tiếp thu những nội dung của Luật Thủy sản năm 2017.

Đ/c Phan Thị Huệ, Vụ trưởng vụ Pháp chế và Thanh tra, Tổng Cục Thủy sản trình bày tại Hội nghị

Tại Hội nghị, đồng chí Phan Thị Huệ, Vụ trưởng vụ Pháp chế và Thanh tra, Tổng Cục Thủy sản trình bày Luật Thủy sản năm 2017 và hướng dẫn các quy định của Nhà nước về chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định.

Theo đó, Luật Thủy sản năm 2017 có 9 chương, 105 điều, tăng 13 điều so với Luật Thủy sản năm 2017. Luật Thủy sản năm 2017 xây dựng với mục tiêu nhằm thiết lập khung pháp lý điều chỉnh các quan hệ xã hội trong lĩnh vực thủy sản nhằm nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống ngư dân, phát triển thủy sản bền vững có trách nhiệm; ứng phó với biến đổi khí hậu và góp phần bảo vệ chủ quyền an ninh quốc gia trên biển. Luật Thủy sản 2017 được xây dựng trên cơ sở tiếp cận vào hệ sinh thái, có nhiều nội dung mới như: Quy định về đồng quản lý trong bảo vệ nguồn lợi thủy sản; khu bảo vệ nguồn lợi thủy sản; quỹ bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản (Quỹ Trung ương và Quỹ Cộng đồng); đăng ký đối với việc nuôi trồng các đối tượng thủy sản chủ lực; cấp phép nuôi trồng thủy sản trên biển; cấp hạn ngạch trong khai thác thủy sản; xã hội hóa công tác đăng kiểm tàu cá; quy định về Kiểm ngư (có Kiểm ngư Trung ương và Kiểm ngư của các tỉnh, thành phố có biển), quy định của pháp luật quốc tế và đặc biệt quy định sửa đổi quy định của Luật Xử lý vi phạm hành chính về mức xử phạt vi phạm hành chính cao nhất trong lĩnh vực thủy sản đối với cá nhân là 1 tỷ đồng.

Vụ trưởng vụ Pháp chế và Thanh tra, Tổng Cục Thủy sản Phan Thị Huệ cũng giới thiệu một số nội dung chính của Chỉ thị số 45/CT-TTg ngày 13/12/2017 của Thủ tướng Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp cấp bách để khắc phục cảnh báo của Ủy ban Châu Âu về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định.

Nguyễn Hải

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Tập huấn Luật Thủy sản năm 2017 và hướng dẫn các quy định của Nhà nước về chống khai thác hải sản bất hợp pháp
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác