Print Thứ Tư, 29/05/2019 09:32

Thực hiện Chỉ thị số 45/CT-TTg ngày 13-12-2017 của Thủ tướng Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp cấp bách để khắc phục cảnh báo thẻ vàng EU về khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo, không theo quy định, Chi cục Thủy sản đã tổ chức 17 lớp tập huấn cho trên 1.500 lượt ngư dân, chủ tàu cá về Luật Thủy sản năm 2017, các văn bản chỉ đạo của TW, thành phố; phát 500 quyển sổ tay “Những điều ngư dân cần biết”, 150 quyển “Luật Thủy sản năm 2017”; cấp 600 sổ nhật ký, báo cáo sản lượng khai thác cho trên 600 chủ tàu cá, hướng dẫn trên 700 lượt ngư dân ghi chép nhật ký khai thác thủy sản theo đúng quy định.

Đáng chú ý, đơn vị đã tiến hành kiểm tra, xác nhận 1.083 lượt tàu xuất, nhập cảng và gần 830 tấn hàng hóa qua cảng theo đúng quy trình. Trong đó, có 485 lượt tàu cập bến, 598 lượt tàu xuất bến; phát hiện, xử phạt hành chính 71/817 lượt tàu cá vi phạm các quy định về chống khai thác bất hợp pháp.

Ngoài ra, đơn vị đã dẫn hướng đội ngũ cán bộ, nhân viên, người lao động Chi cục Thủy sản, Ban quản lý cảng cá, bến cá thực hiện quy trình kiểm soát tàu cá tại cảng cá, hướng dẫn lập biên bản tàu ra, vào cảng; các quy định khác trong việc chống khai thác bất hợp pháp, không báo cáo, không theo quy định. Hỗ trợ, lắp đặt 78 máy thông tin liên lạc VX-1700 cho Ban quản lý cảng cá, bến cá và chủ tàu cá khai thác xa bờ tại các địa phương trọng điểm nghề khai thác thủy sản.

KC

Nguồn. ANHP

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Tập huấn Luật Thủy sản cho 1.500 lượt ngư dân, chủ tàu cá
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác