Print Thứ Hai, 22/04/2019 16:18

Ngày 21-4, Hội Sinh viên Việt Nam thành phố tổ chức chương trình Tập huấn cán bộ Hội Sinh viên khối trường Đại học, Cao đẳng năm học 2018-2019.

Tham gia chương trình, cán bộ Hội sinh viên được học tập, quán triệt và tuyên truyền Nghị quyết Đại hội đại biểu Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam, nhiệm kỳ 2018-2023. Bên cạnh đó, các học viên còn được cung cấp kiế thức về chính sách pháp luật; kỹ năng tổ chức hoạt động tập thể.

Qua chương trình các cơ sở Hội và cán bộ, hội viên, sinh viên nắm vững những nội dung cơ bản của Nghị quyết Đại hội Sinh viên các cấp từ đó nâng cao ý thức, trách nhiệm, phát huy tính chủ động, sáng tạo trong triển khai thực hiện. Từ các hoạt động sẽ tạo thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rông trong Hội, đưa Nghị quyết trở thành tiền đề cho những điểm mới, sáng tạo của công tác Hội và phong trào sinh viên thời gian tới.

Sau khóa tập huấn, các học viên sẽ làm bài thi và đuợc trao giấy chứng nhận.

MP

Nguồn. ANHP

Tiện ích thông tin
QR Code
QR CODE: Tập huấn cán bộ Hội sinh viên
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác