Print Thứ Bảy, 26/01/2019 22:18

Sáng 8/12, Ban Chỉ đạo ISO Văn phòng UBND thành phố tổ chức tập huấn áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của Văn phòng UBND thành phố. Tham dự có các đồng chí cán bộ đầu mối về công tác ISO, lãnh đạo, chuyên viên các phòng, ban, đơn vị trực thuộc Văn phòng UBND thành phố. 

Lãnh đạo Văn phòng UBND thành phố phát biểu khai mạc buổi tập huấn


Tại buổi tập huấn, lãnh đạo, cán bộ công chức của Văn phòng UBND thành phố được nghe TS. Hoàng Hữu Thám, Giảng viên đào tạo của Viện Nghiên cứu Phát triển Tiêu chuẩn Chất lượng truyền đạt các nội dung về: Tổng quan về Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn ISO 9001:2015, sự thay đổi tiêu chuẩn ISO 9001:2015 so với tiêu chuẩn ISO 9001:2008; chuyển đổi Hệ thống Quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008 sang Hệ thống Quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015; giới thiệu quy trình và kỹ năng đánh giá nội bộ hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn ISO 9001:2015; thực hành đánh giá nội bộ hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn ISO 9001:2015…

Quang cảnh buổi tập huấn


Theo đó, TCVN ISO 9001:2015 gồm 10 phần: Phạm vi – Tài liệu viện dẫn –  Thuật ngữ và định nghĩa – Bối cảnh của tổ chức – Lãnh đạo – Hoạch định – Hỗ trợ – Quá trình hoạt động – Đánh giá kết quả – Cải tiến. Phương pháp xây dựng và áp dụng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 gồm 3 bước cơ bản: chuẩn hóa, quy trình hóa (xây dựng các thủ tục dạng văn bản); ban hành và áp dụng tài liệu hệ thống quản lý chất lượng; kiểm soát và cải tiến hệ thống…

Thông qua buổi tập huấn giúp nâng cao nhận thức và việc tổ chức vận hành Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 cho lãnh đạo, cán bộ, công chức của Văn phòng UBND thành phố. Qua đó sẽ triển khai và áp dụng vào thực tiễn công tác tổ chức tại cơ quan Văn phòng UBND thành phố góp phần đưa công tác CCHC ngày càng đi vào nền nếp và hiệu quả.

LHT – haiphong.gov.vn 08/12/2018

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Tập huấn áp dụng tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của Văn phòng UBND thành phố
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác