Print Thứ Ba, 23/05/2023 16:00 Gốc

Sáng 23/5, Ban Chỉ đạo thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia và phát triển bền vững thành phố Hải Phòng họp Hội đồng thẩm định xét, công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao và xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu năm 2022; đánh giá tình hình triển khai xây dựng nông thôn mới 5 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 7 tháng cuối năm 2023.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Đức Thọ, Phó Trưởng ban Ban Chỉ đạo, Chủ tịch Hội đồng thẩm định chủ trì cuộc họp. Tham dự cuộc họp, có lãnh đạo các Sở, ngành là thành viên Ban Chỉ đạo, thành viên Hội đồng thẩm định; lãnh đạo các đơn vị và địa phương liên quan.

Quang cảnh cuộc họp.

Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, thực hiện thẩm định hồ sơ đề nghị xét công nhận đạt chuẩn xã nông thôn mới nâng cao, xã nông thôn mới kiểu mẫu năm 2022 của 17 xã thuộc 04 huyện: An Lão, An Dương, Thủy Nguyên và Cát Hải. Đến nay, thành phần hồ sơ của các huyện, trình tự xét, công nhận xã đạt chuẩn đã đảm bảo theo quy định tại Quyết định số 18/2022/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Tại cuộc họp, 100% thành viên Hội đồng thẩm định đã tiến hành bỏ phiếu nhất trí thông qua việc xét công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu năm 2022 (đợt 3) đối với 17 xã trên địa bàn 04 huyện.

Đối với tình hình triển khai xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu trong những tháng đầu năm, theo Văn phòng Điều phối xây dựng Nông thôn mới, năm 2023 thành phố tập trung ưu tiên cho 35 xã hoàn thành nông thôn mới kiểu mẫu và 42 xã hoàn thành xã nông thôn mới nâng cao.

Về công tác thi công, 484 công trình thuộc 35 dự án thực hiện từ năm 2022, hiện khối lượng trung bình ước đạt 71% (trong đó: huyện Vĩnh Bảo: 41%; huyện Tiên Lãng: 71%; huyện Kiến Thuỵ: 75%; huyện An Lão: 75%; huyện An Dương: 92%; huyện Thuỷ Nguyên: 80%).

Đối với 35 xã thực hiện từ năm 2023, có 04 xã (thuộc huyện An Dương) đã phê duyệt dự án, đang triển khai lập hồ sơ thiết kế, bản vẽ thi công các dự án; 27 xã (trong đó: 10 xã huyện Thủy Nguyên, 08 xã huyện Vĩnh Bảo, 05 xã huyện Tiên Lãng, 04 xã huyện Kiến Thụy) đang xin ý kiến thẩm định dự án của Sở Giao thông vận tải; 04 xã (thuộc huyện An Lão) đang triển khai lập dự án…

Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Đức Thọ, Phó Trưởng ban Ban Chỉ đạo, Chủ tịch Hội đồng thẩm định phát biểu chủ trì cuộc họp.

Qua nghe báo cáo và các ý kiến tại cuộc họp, nhấn mạnh kết luận, Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Đức Thọ khẳng định, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Thành ủy, HĐND thành phố, sự quản lý điều hành tập trung của UBND thành phố, cùng sự phối hợp vào cuộc quyết liệt của các cấp, ngành và địa phương, việc triển khai xây dựng nông thôn mới trên địa bàn thành phố đã đạt được nhiều kết quả tích cực, được Nhân dân đồng tình ủng hộ và đánh giá cao.

Phó Chủ tịch nêu rõ, việc triển khai Chương trình xây dựng nông thôn mới của thành phố hiện đang đi rất đúng hướng, Hải Phòng được đánh giá là một trong những địa phương đi đầu trên toàn quốc trong việc huy động nguồn lực để xây dựng nông thôn mới. Cụ thể, 7 huyện của thành phố đã được Thủ tướng Chính phủ công nhận đạt chuẩn nông thôn mới.

Theo Phó Chủ tịch, trong định hướng phát triển kinh tế, xã hội của thành phố, xây dựng nông thôn mới được xác định là mục tiêu quan trọng hàng đầu, phải tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và ưu tiên nguồn lực; điều này được thể hiện qua việc thực hiện Chủ đề năm của thành phố 02 năm liên tiếp đều có thành tố “Xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu”, để khẳng định quyết tâm phấn đấu mục tiêu đến năm 2025 thành phố sẽ có 100% số xã cơ bản đạt tiêu chí xã nông thôn mới kiểu mẫu.

Tuy nhiên, kết quả xây dựng công trình nông thôn mới kiểu mẫu tại các địa phương hiện nay chưa được như kỳ vọng, theo Phó Chủ tịch qua cuộc họp này những tồn tại, bất cập phải được kiểm tra rà soát, khắc phục. Đối với các công trình kiểu mẫu được triển khai từ năm 2022, các địa phương phải quyết liệt phải hoàn thành trong tháng 7/2023; các công trình của 35 xã trong năm 2023, phải hoàn thành thủ tục chậm nhất trong tháng 9/2023.

Phó Chủ tịch lưu ý các địa phương trong quá trình triển khai, khâu lựa chọn tư vấn giám sát, thiết kế, thủ tục xây dựng cơ bản phải tuân thủ theo đúng quy định, tính toán biện pháp, giải pháp thi công phải khoa học, đặc biệt phải có sự đồng thuận của bà con nhân dân… Phó Chủ tịch cũng yêu cầu Sở GTVT có kế hoạch kiểm tra giám sát việc triển khai thi công dự án tại các địa phương, lưu ý năng lực tư vấn giám sát của Chủ đầu tư, chất lượng công trình. Đối với kiến nghị của các địa phương Phó Chủ tịch đề nghị các Sở, ngành phải hỗ trợ, liên quan tới tiêu chí ngành nào thì ngành đó chủ động hướng dẫn địa phương thực hiện.

Minh Hảo, Ảnh: Đàm Thanh

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Tạo sự đồng thuận trong nhận thức và hành động để triển khai hiệu quả xây dựng nông thôn mới trên địa bàn thành phố
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác