Print Thứ Bảy, 26/01/2019 23:15

Chiều 9/1, Ban Chỉ đạo phát triển kinh tế tập thể thành phố tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2018, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2019. Đồng chí Nguyễn Văn Thành, Phó Chủ tịch UBND thành phố, Trưởng ban Ban Chỉ đạo phát triển kinh tế tập thể thành phố chủ trì Hội nghị. Tham dự có lãnh đạo các quận, huyện, đơn vị liên quan và thành viên Ban Chỉ đạo Phát triển kinh tế tập thể thành phố.

Quang cảnh Hội nghị

Theo báo cáo của Ban Chỉ đạo Phát triển kinh tế tập thể thành phố, năm 2018, khu vực kinh tế tập thể có nhiều chuyển biến tích cực; các HTX, liên hiệp HTX, tổ HTX đã hoạt động hiệu quả tạo thêm việc làm và thu nhập cho thành viên và người lao động, thực hiện nghĩa vụ với ngân sách nhà nước; góp phần tích cực vào ổn định tình hình kinh tế, chính trị thành phố. Về cơ bản, các HTX đã thực hiện củng cố, tổ chức lại hoạt động theo Luật HTX 2012, có chuyển biến về quy mô, công nghệ, năng lực quản trị sản xuất, kinh doanh. Nhiều HTX đã chủ động đổi mới, mở rộng lĩnh vực kinh doanh đa dạng, bền vững. Nhận thức trong cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn thành phố về mô hình HTX kiểu mới được nâng lên. Các HTX đã góp phần quan trọng trong việc hoàn thành chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới và tái cơ cấu ngành nông nghiệp của thành phố, tích cực trong hoạt động xóa đói, giảm nghèo. Đã xuất hiện một số HTX điển hình tiên tiến, sản xuất kinh doanh giỏi. Nhiều HTX nông nghiệp sau chuyển đổi, tổ chức lại theo Luật HTX 2012, đã thực hiện tốt các khâu dịch vụ, phục vụ cho sản xuất nông nghiệp, phát triển nhiều mô hình sản xuất sản phẩm nông nghiệp, thủy sản theo chuỗi giá trị; các HTX công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp luôn phấn đấu tăng năng suất, chất lượng, giảm chi phí, hạ giá thành sản phẩm, thu hút nguồn nhân lực và cải thiện đời sống cho người lao động; các quỹ tín dụng nhân dân đã thực hiện tăng nguồn vốn hoạt động, tạo điều kiện thuận lợi cho hộ gia đình, nông dân vay vốn đầu tư sản xuất trang trại, gia trại, kinh tế nông nghiệp phát triển hiệu quả…

Năm 2019, Ban Chỉ đạo phát triển kinh tế tập thể thành phố đề ra 8 nhiệm vụ, trong đó trọng tâm: tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền các Nghị quyết của Trung ương về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể, Luật HTX 2012 cùng các cơ chế, chính sách liên quan đến phát triển kinh tế tập thể. Tham mưu cho Thành ủy, UBND thành phố tổ chức tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW ngày 18/3/2002 của Hội nghị lần thứ V Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX. Rà soát các cơ chế, chính sách của Trung ương và thành phố đã và đang triển khai thực hiện hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể. Tập trung nâng cao công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ quản lý HTX, cán bộ quản lý nhà nước khu vực kinh tế tập thể.

Phó Chủ tịch UBND thành phố, Trưởng ban Ban Chỉ đạo phát triển kinh tế tập thể thành phố phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Văn Thành, Trưởng ban Ban Chỉ đạo phát triển kinh tế tập thể thành phố đánh giá cao vai trò của Ban Chỉ đạo phát triển kinh tế tập thể thành phố. Cùng với việc thực hiện 8 nhiệm vụ trọng tâm năm 2019, Phó Chủ tich UBND thành phố, Trưởng ban Ban Chỉ đạo phát triển kinh tế tập thể thành phố đề nghị các thành viên Ban Chỉ đạo phát triển kinh tế tập thể thành phố căn cứ nhiệm vụ thực hiện có hiệu quả từng việc được phân công; tạo điều kiện thuận lợi nhất cho kinh tế tập thể phát triển, đồng thời, tăng cường nguồn lực và hỗ trợ có hiệu quả cho các HTX; nâng cao chất lượng đào tạo cán bộ quản lý HTX; rà soát nhiệm vụ, chủ động thực hiện kế hoạch công tác năm 2019 của Ban Chỉ đạo phát triển kinh tế HTX.

Nguyễn Hải – haiphong.gov.vn 09/01/2019

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Tạo điều kiện thuận lợi nhất cho kinh tế tập thể phát triển
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác