Print Thứ Bảy, 26/01/2019 17:25

Chiều 24/4, đồng chí Nguyễn Văn Thành, Phó Chủ tịch UBND thành phố, Trưởng ban Ban Chỉ đạo Phát triển kinh tế tập thành thành phố kiểm tra việc thực hiện Luật Hợp tác xã (HTX) năm 2012 tại huyện An Dương. Tham gia có các thành viên Ban Chỉ đạo, lãnh đạo đơn vị có liên quan.

Trên địa bàn huyện An Dương có 56 HTX đăng ký hoạt động, trong đó có 7 HTX mới được thành lập theo Luật HTX năm 2012 và 22 Tổ hợp tác đang hoạt động nhưng chưa đăng ký. Các HTX hoạt động trong các lĩnh vực: nông – ngư nghiệp, công nghiệp và tiểu thủ công nghiệp, xây dựng, thương mại, dịch vụ. Đa số HTX có quy mô nhỏ, đội ngũ quản lý còn thiếu và yếu về trình độ, năng lực, thiếu năng động, còn lúng túng trong quản lý điều hành và tổ chức sản xuất kinh doanh, nguồn tài chính thấp, chưa mạnh dạn mở rộng ngành nghề và quy mô sản xuất, kinh doanh. Hầu hết các HTX hoạt động khó khăn, số HTX hoạt động có hiệu quả thấp, đặc biệt là các HTX nông nghiệp.


Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Văn Thành, Trưởng ban Ban Chỉ đạo Phát triển kinh tế tập thành thành phố phát biểu chỉ đạo tại buổi kiểm tra

Sau khi nghe ý kiến phát biểu của các thành viên Ban Chỉ đạo Phát triển kinh tế tập thành thành phố, Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Văn Thành, Trưởng ban Ban Chỉ đạo Phát triển kinh tế tập thành thành phố nhấn mạnh: Kinh tế tập thể là một trong những thành phần kinh tế quan trọng trong định hướng của Đảng và Nhà nước, do đó cần tăng cường cơ chế chính sách ưu đãi, tạo môi trường kinh doanh sản xuất thuận lợi. Cùng với đó là vai trò quan trọng của Ngân hàng Nhà nước, Ngân hàng chính sách xã hội, Ngân hàng phát triển nông thôn, Bảo hiểm rủi ro về nợ xấu tín dụng đối với lĩnh vực kinh tế tập thể. Phó Chủ tịch UBND thành phố giao Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính cân đối nguồn kinh phí bổ sung các lớp đào tạo, tập huấn nghiệp vụ quản lý HTX; Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tư pháp, Liên minh HTX hướng dẫn trình tự, thủ tục giải thể các HTX hoạt động kém hiệu quả. UBND huyện An Dương và các ngành quan tâm tạo điều kiện thuận lợi cho các HTX  thành lập mới theo Luật HTX năm 2012 phát triển sản xuất kinh doanh. Phấn đấu đưa huyện An Dương trở thành huyện đầu tiên đạt chuẩn nông thôn mới trên địa bàn thành phố.

Đoàn kiểm tra thăm HTX Thủ công mỹ nghệ An Dương

Đoàn kiểm tra việc thực hiện Luật HTX năm 2012 tới thăm HTX Thủ công mỹ nghệ An Dương, một trong số các HTX tiêu biểu của huyện An Dương. HTX có 150 lao động, trong đó có 70 người là lao động khuyết tật, thu nhập bình quân 2,5 triệu đồng người/ tháng.

Sáng cùng ngày, Đoàn kiểm tra việc thực hiện Luật HTX năm 2012 cũng đã làm việc với UBND quận Hải An và thăm HTX sản xuất kinh doanh dịch vụ Tân Vũ tại phường Tràng Cát, quận Hải An.

Nguyễn Hải

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Tạo điều kiện thuận lợi cho các Hợp tác xã phát triển sản xuất kinh doanh
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác