Print Thứ Sáu, 03/04/2020 10:49 Gốc

Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Hải Phòng vừa ban hành văn bản số 658/STTTT-BCVT ngày 02/4/2020 về việc tạo điều kiện cho các doanh nghiệp bưu chính, viễn thông, truyền hình cáp đảm bảo thông tin liên lạc trong thời gian thực hiện phòng, chống dịch COVID-19.

Theo đó, đề nghị Công an thành phố, Bộ Chỉ huy quân sự thành phố cho phép các cán bộ, công nhân viên và xe ô tô của các doanh nghiệp viễn thông, truyền hình cáp (có danh sách gửi kèm theo) được phép di chuyển, ra vào các khu vực bị cách ly để ứng cứu mạng lưới viễn thông. Các cán bộ, công nhân viên và phương tiện ra vào các khu vực cách ly đảm bảo tuân thủ các quy định về phòng, chống dịch theo quy định (mặc trang phục bảo hộ, đeo khẩu trang, găng tay, kính bảo vệ, thực hiện khử trùng toàn bộ người và xe khi ra vào khu vực cách ly) và theo hướng dẫn của cơ sở cách ly.

Các Sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các quận, huyện tạo điều kiện để các doanh nghiệp bưu chính, viễn thông, truyền hình cáp cung ứng dịch vụ, triển khai nhiệm vụ ứng cứu thông tin tại cơ quan, đơn vị, địa phương. Phối hợp giám sát việc chấp hành các quy định về đảm bảo an toàn, phòng chống lây nhiễm của người và phương tiện của doanh nghiệp bưu chính, viễn thông, truyền hình cáp khi ra, vào khu cách ly.

Các đơn vị Công ty TNHH MTV Điện lực Hải Phòng, Công ty TNHH MTV Cấp nước Hải Phòng ưu tiên cung cấp điện, nước tại các địa điểm quản lý, điều hành, vận hành mạng lưới bưu chính, viễn thông (các tòa nhà quản lý, điều hành mạng lưới; các trạm viễn thông; các trạm phát sóng thông tin di động; các bưu cục, điểm cung cấp dịch vụ bưu chính, viễn thông, truyền hình cáp) của các doanh nghiệp bưu chính, viễn thông, truyền hình để đảm bảo hệ thống thông tin liên lạc hoạt động liên tục 24/24h.

Đồng thời, yêu cầu các doanh nghiệp bưu chính, viễn thông, truyền hình cáp xây dựng phương án và biện pháp đảm bảo an toàn cho người và phương tiện khi thực hiện cung ứng dịch vụ, ứng cứu thông tin. Thông báo số điện thoại liên lạc trực ứng cứu thông tin trên website, trụ sở, điểm phục vụ của doanh nghiệp và tại các khu cách ly. Nghiêm túc tuân thủ các yêu cầu về phòng, chống dịch theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ Y tế và của Thành phố.

Tài liệu đính kèm tải 658-STTTT-BCVT.signed

(Nguồn: sotttt.haiphong.gov.vn)

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Tạo điều kiện cho các doanh nghiệp bưu chính, viễn thông, truyền hình cáp đảm bảo thông tin liên lạc trong thời gian thực hiện phòng, chống dịch COVID-19
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác