Print Thứ Năm, 28/04/2022 20:15 Gốc

Chiều 28/4, Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương và Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị trực kết nối tới các tỉnh, thành phố, cơ sở giáo dục Đại học, trường Cao đẳng sư phạm; các đơn vị chức năng của Ban Tuyên giáo Trung ương, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh… triển khai thực hiện Quyết định số 1895/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ban hành Chương trình “Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống và khơi dậy khát vọng cống hiến cho thanh niên, thiếu niên và nhi đồng giai đoạn 2021-2030”.

Đồng chủ trì Hội nghị tại điểm cầu Bộ Giáo dục và Đào tạo có Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa và Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn.

Tại điểm cầu thành phố Hải Phòng có sự tham dự của Ban Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo; các cơ quan Ban, ngành, đoàn thể thành phố; các trường Đại học trên địa bàn thành phố.

Các đại biểu tham dự Hội nghị triển khai Quyết định 1895 tại điểm cầu Sở Giáo dục và Đào tạo Hải Phòng. Ảnh: ĐT.

Quyết định số 1895/QĐ-TTg đặt ra mục tiêu tiếp tục tăng cường, tạo chuyển biến tích cực, toàn diện trong hoạt động giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thanh niên, thiếu niên và nhi đồng góp phần xây dựng thế hệ thanh niên, thiếu niên, nhi đồng có đạo đức trong sáng, lối sống văn hóa, tuân thủ pháp luật, bản lĩnh chính trị vững vàng, kiên định lý tưởng cách mạng; có trách nhiệm đối với bản thân, gia đình và xã hội, có kỹ năng sống, kỹ năng nghề nghiệp, tay nghề cao. Cùng với đó, khơi dậy trong thanh niên, thiếu niên, nhi đồng tinh thần thi đua học tập, rèn luyện; ước mơ, hoài bão, ý chí, khát vọng vươn lên lập thân, lập nghiệp; đóng góp cho sự nghiệp xây dựng, phát triển đất nước trong bối cảnh cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư và hội nhập quốc tế.

Quyết định số 1895/QĐ-TTg đề ra một số chỉ tiêu cụ thể về giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống và khơi dậy khát vọng cống hiến cho thanh niên, học sinh, sinh viên nhi đồng như: Đến năm 2025 đạt trên 80% thanh niên học sinh, sinh viên ở đô thị, trên 70% thanh niên, học sinh, sinh viên ở nông thông, 60% thanh niên học sinh, sinh viên ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, vùng có điều kiện kinh tế-xã hội đặc biệt khó khăn được tham gia các hoạt động văn hóa, thể dục thể thao, hoạt động sinh hoạt cộng đồng tại nơi học tập, làm việc và cư trú; đến năm 2030 đạt trên 85%, trên 75% và 65% các chỉ tiêu tương ứng…

Điểm cầu tại Hà Nội. Ảnh: ĐT.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương yêu cầu công tác giáo dục phải đáp ứng mục tiêu giáo dục toàn diện, chú trọng giáo dục truyền thống lịch sử, văn hóa dân tộc gắn với văn hóa tinh hoa nhân loại trong bối cảnh hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng. Tiếp tục đổi mới công tác giáo dục, tuyên truyền, nâng cao chất lượng đội ngũ làm công tác giáo dục về lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thanh, thiếu niên, nhi đồng. Chú trọng ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin, chuyển đổi số tạo chuyển biến tích cực trong hoạt động giáo dục cho thanh, thiếu niên, nhi đồng.

Về phía Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn chia sẻ: Giáo dục toàn diện cho thế hệ trẻ về đức, trí, thể, mỹ là mục tiêu quan trọng của giáo dục Việt Nam. Trong bối cảnh xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế sâu rộng, thế hệ trẻ càng cần được giáo dục toàn diện và phát triển nhân cách, có đạo đức, ý thức, trách nhiệm, năng lực để thực hiện các nhiệm vụ với tinh thần trách nhiệm cao trong mọi công việc và trở thành những công dân Việt Nam tốt, công dân toàn cầu.

Minh Hảo

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Tạo chuyển biến tích cực, toàn diện trong hoạt động giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thanh niên, thiếu niên và nhi đồng
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác