Print Thứ Sáu, 26/06/2020 11:37 Gốc

Nghị định số 69/2020/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung điểm c khoản 1 và điểm c khoản 2 Điều 7 về số lượng tối đa Phó Chủ tịch UBND ở các đơn vị hành chính của Nghị định số 08/2016/NĐ-CP.

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 69/2020/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 08/2016/NĐ-CP ngày 25/1/2016 của Chính phủ quy định số lượng Phó Chủ tịch UBND và quy trình, thủ tục bầu, từ chức, miễn nhiệm, bãi nhiệm, điều động, cách chức thành viên UBND.

Cụ thể, Nghị định số 69/2020/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung điểm c khoản 1 và điểm c khoản 2 Điều 7 về số lượng tối đa Phó Chủ tịch UBND ở các đơn vị hành chính của Nghị định số 08/2016/NĐ-CP.

Ảnh chỉ mang tính minh họa. (Ảnh: Ảnh: Hoài Thu/TTXVN).

Theo đó, số lượng Phó Chủ tịch UBND ở đơn vị hành chính cấp xã được quy định như sau:

Đối với đơn vị hành chính ở nông thôn: Xã loại I, loại II có không quá hai Phó Chủ tịch UBND (hiện quy định xã loại II chỉ được có một Phó Chủ tịch UBND); xã loại III có một Phó Chủ tịch UBND.

Đối với đơn vị hành chính ở đô thị: Phường, thị trấn loại I, loại II có không quá hai Phó Chủ tịch UBND (hiện hành quy định phường, thị trấn loại II chỉ được có một Phó Chủ tịch UBND); phường, thị trấn loại III có một Phó Chủ tịch UBND.

Nghị định 69/2020/NĐ-CP có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2020.

Từ ngày Nghị định này có hiệu lực cho đến khi bầu ra Hội đồng nhân dân nhiệm kỳ 2021-2026, số lượng Phó Chủ tịch UBND xã, phường, thị trấn loại II tiếp tục thực hiện theo quy định tại Nghị định 08/2016/NĐ-CP./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Tăng số lượng tối đa Phó Chủ tịch UBND xã, phường, thị trấn loại II
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác