Print Thứ Tư, 08/01/2020 10:06 Gốc

Nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người dân về hiến máu nhân đạo; tăng số lượng người hiến máu tình nguyện trong các doanh nghiệp và tăng nguồn người cho máu tại cộng đồng để phục vụ kịp thời cho công tác cấp cứu và điều trị cho nhân dân, UBND thành phố đã ban hành Kế hoạch tuyên truyền, vận động hiến máu tình nguyện và tổ chức tiếp nhận máu năm 2020.

Đồng chí Phạm Văn Thép, Giám đốc Sở NN&PTNT, tại Ngày hội hiến máu tình nguyện của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động, ngày 30/11/2019. Đồng chí Phạm Văn Thép đã từng 9 lần hiến máu tình nguyện.

Theo đó, Ban Chỉ đạo các cấp phối hợp với các cơ quan thông tin đại chúng để tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa, giá trị nhân văn của phong trào hiến máu tình nguyện thông qua các chiến dịch, chương trình hiến máu tình nguyện; biểu dương, khen thưởng những tấm gương tiêu biểu trong phong trào hiến máu tình nguyện. Tuyên truyền rộng rãi đến tất cả các tầng lớp nhân dân trong thành phố bằng nhiều hình thức trên các phương tiện phát thanh, truyền hình, truyền thông trực tiếp, mít tinh, cổ động, phát tờ rơi, tài liệu, treo băng zôn… về hiến máu tình nguyện. Đồng thời, căn cứ kế hoạch, chỉ tiêu được giao và nhu cầu sử dụng máu của các Bệnh viện trong thành phố để tổ chức các chiến dịch, các đợt hiến máu lưu động theo chủ đề Ngày hội hiến máu của các trường học, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, địa phương trên địa bàn thành phố.

V.H.N

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Tăng nguồn người cho máu tại cộng đồng để phục vụ kịp thời cho công tác cấp cứu và điều trị cho nhân dân
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác