Print Thứ Năm, 17/11/2022 20:00 Gốc

Khi lương cơ sở tăng từ ngày 1.7.2023 thì chính sách bảo hiểm y tế (BHYT) năm 2023 sẽ có sự thay đổi đáng kể.

Tăng mức đóng BHYT hộ gia đình

Chính sách BHYT năm 2023 sẽ có sự thay đổi. Ảnh minh họa: Hải Nguyễn.

Theo Điểm e Khoản 1 Điều 7 Nghị định 146/2018/NĐ-CP, mức đóng BHYT theo diện hộ gia đình được tính dựa trên lương cơ sở với cách tính như sau:

Ảnh: Chụp màn hình.

Trong năm 2023, khi lương cơ sở tăng, mức đóng BHYT hộ gia đình từ ngày 1.7.2023 sẽ được điều chỉnh tăng lên như sau:

Ảnh: Chụp màn hình.

Tăng mức đóng BHYT học sinh, sinh viên

Căn cứ khoản 11 Điều 18 và Điểm 4.2 Khoản 4 Điều 17 Quyết định 595/QĐ-BHXH năm 2017, học sinh, sinh viên đang theo học tại các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân khi tham gia BHYT sẽ phải đóng theo mức sau:

Mức đóng BHYT tối đa/tháng = 70% x 4,5% x Mức lương cơ sở

Do lương cơ sở sẽ được điều chỉnh tăng nên từ ngày 1.7.2023, mức đóng BHYT của nhóm đối tượng học sinh, sinh viên sẽ tăng như sau:

Ảnh: Chụp màn hình.

Tăng mức đóng BHYT hộ nghèo, cận nghèo

Căn cứ Khoản 10 Điều 18 Quyết định 595/QĐ-BHXH năm 2017, sửa đổi, bổ sung bởi Quyết định 505/QĐ-BHXH năm 2019, thành viên thuộc hộ cận nghèo, hộ nghèo đa chiều tham gia BHYT chỉ phải đóng với mức sau:

Mức đóng BHYT tối đa/tháng = 30% x 4,5% x Mức lương cơ sở

Từ 1.7.2023, khi lương cơ sở tăng, mức đóng BHYT của hộ nghèo, hộ cận nghèo sẽ thay đổi như sau:

Ảnh: Chụp màn hình.

Lương Hạnh

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Tăng mức đóng bảo hiểm y tế từ 2023
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác