Print Thứ Ba, 05/11/2019 17:34

Công tác quản lý, bảo vệ đê điều, phòng chống thiên tai là nhiệm vụ vừa thường xuyên vừa cấp bách của các cấp, các ngành và cả cộng đồng. Thời gian qua, Uỷ ban nhân dân thành phố đã có nhiều văn bản chỉ đạo tăng cường xử lý vi phạm trong lĩnh vực đê điều, phòng chống thiên tai. Tuy số vụ vi phạm đã được kiềm chế nhưng quy mô, tính chất vụ việc vẫn còn diễn biến phức tạp. Một số trường hợp vi phạm đã xử phạt vi phạm hành chính nhưng chưa thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả dẫn đến tình trạng vi phạm tồn tại kéo dài; một số địa phương, cơ quan, đơn vị chưa quan tâm đúng mức và chưa tích cực phối hợp xử lý vi phạm pháp luật về đê điều và các lĩnh vực liên quan…

Vừa qua, Uỷ ban nhân dân thành phố đã ban hành Công văn số 6658/UBND-TL yêu cầu các Sở, ngành, Uỷ ban nhân dân các quận, huyện thực hiện quán triệt và chỉ đạo, tổ chức thực hiện nghiêm Chỉ thị số 24/CT-TTg ngày 07/10/2019 của Thủ tướng Chính phủ; đồng thời các đơn vị liên quan cần có sự phối hợp chặt chẽ trong việc tăng cường xử lý vi phạm pháp luật về đê điều.

Tài liệu đính kèm tải tại đây di-6658-UBND-TL.signed

(Nguồn: sotttt.haiphong.gov.vn)

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Tăng cường xử lý vi phạm pháp luật về đê điều
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác