Print Thứ Năm, 18/02/2021 16:02 Gốc

Để kịp thời ngăn ngừa, kiểm soát các loài ngoại lai xâm hại và triển khai các biện pháp quản lý nhằm đảm bảo duy trì cân bằng sinh thái, bảo tồn đa dạng sinh học, bảo vệ môi trường và sức khỏe người dân trên địa bàn thành phố, Chủ tịch UBND thành phố vừa Chỉ thị yêu cầu các Sở, ban, ngành thành phố, các địa phương và đơn vị liên quan thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về nuôi trồng, phát triển và kinh doanh loài ngoại lai xâm hại.

Chỉ thị 08 của UBND thành phố yêu cầu cần triển khai các biện pháp để kiểm soát, hạn chế tác động tiêu cực của loài ngoại lai xâm hại. (Ảnh minh họa).

Tổ chức điều tra, đánh giá các loài ngoại lai xâm hại trong sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp và thực hiện các biện pháp kiểm soát, diệt trừ, tăng cường công tác phối hợp để thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thực thi các quy định pháp luật.

Tăng cường các biện pháp đấu tranh, phòng chống và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật trong nhập khẩu, phát tán, nuôi trồng, phát triển, vận chuyển và kinh doanh trái phép loài ngoại lai xâm hại. Bên cạnh đó, ưu tiên cho các nhiệm vụ nghiên cứu, các Dự án ứng dụng công nghệ trong kiểm soát, diệt trừ các loài ngoại lai xâm hại.

Tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến thông tin về tác hại của loài ngoại lai xâm hại cùng các quy định của pháp luật liên quan về kiểm soát các loài này để người dân biết và thực hiện. Kịp thời ngăn chặn, xử lý nghiêm các hành vi lợi dụng việc cung cấp, sử dụng internet và thông tin trên mạng nhằm mục đích quảng cáo, tuyên truyền, mua bán hàng hóa, dịch vụ liên quan tới loài ngoại lai xâm hại.

Thùy Chi

Tài liệu đính kèm:

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Tăng cường việc ngăn ngừa và kiểm soát các loài ngoại lai xâm hại trên địa bàn thành phố
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác