Print Thứ Ba, 27/04/2021 19:57 Gốc

Vệ sinh tay có vai trò rất quan trọng trong phòng ngừa nhiễm khuẩn bệnh viện, phòng ngừa lây nhiễm các tác nhân gây bệnh dịch lây truyền qua đường tiếp xúc. Đặc biệt trong bối cảnh đại dịch COVID-19 hiện nay, vệ sinh tay bằng dung dịch có chứa cồn được ghi nhận là một trong các biện pháp hiệu quả, đơn giản phòng ngừa lây nhiễm SARS-CoV-2 trong các cơ sở khám, chữa bệnh và cộng đồng.

Hưởng ứng Ngày Vệ sinh tay thế giới (5/5), nhằm nâng cao nhận thức và thực hành vệ sinh tay của nhân viên y tế, người bệnh và người nhà người bệnh, góp phần làm giảm nhiễm khuẩn bệnh viện và phòng chổng dịch bệnh; thực hiện chỉ đạo của Cục Quản lý Khám, chữa bệnh – Bộ Y tế tại Công văn số 405/KCB-ĐD&KSNK ngày 23/4/2021, Sở Y tế Hải Phòng đã ban hành văn bản đề nghị Giám đốc các bệnh viện, Trung tâm y tế có giường bệnh chỉ đạo thực hiện tăng cường công tác vệ sinh tay, đặc biệt tập trung vào các hoạt động sau:

Một là, tổ chức hoạt động truyền thông về tầm quan trọng và thực hành vệ sinh tay trong cơ sở khám, chữa bệnh cho nhân viên y tế, người bệnh, người nhà người bệnh.

Hai là, bảo đảm cung cấp đủ dung dịch vệ sinh tay có chứa cồn đúng chất lượng trong cơ sở khám, chữa bệnh.

Ba là, tăng cường giám sát tuân thủ thực hành vệ sinh tay và triển khai các giải pháp cải tiến chất lượng vệ sinh tay của nhân viên y tế.

Bốn là, phát động phong trào “Tuần lễ vệ sinh tay” từ ngày 4/5/2021 đến ngày 12/5/2021 trong các cơ sở khám, chữa bệnh bằng các hình thức phù hợp với điều kiện của đơn vị.

Năm là, báo cáo kết quả hoạt động tuần lễ vệ sinh tay trong báo cáo công tác kiểm soát nhiễm khuẩn 6 tháng đầu năm 2021 gửi về phòng Nghiệp vụ Y Sở Y tế.

V.H.N

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Tăng cường vệ sinh tay phòng ngừa lây nhiễm các tác nhân gây bệnh dịch lây truyền qua đường tiếp xúc
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác