Print Thứ Tư, 14/10/2020 17:34 Gốc

Để làm rõ hơn, sâu sắc hơn những thành tựu mà Đảng bộ thành phố đạt được trong nhiệm kỳ 2015-2020, tại Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ 16, đồng chí Đào Trọng Đức, Ủy viên Thành ủy, Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận Ngô Quyền tham luận về “Một số kinh nghiệm trong công tác giải phóng mặt bằng (GPMB) thực hiện các dự án trọng điểm góp phần chỉnh trang đô thị, huy động các nguồn lực xây dựng quận Ngô Quyền trở thành trung tâm thương mại, dịch vụ của thành phố”.

Trong tham luận, đồng chí Đào Trọng Đức nêu rõ, trong 5 năm qua, thành phố thu hồi gần 10.500 ha đất của 613 tổ chức và gần 54.000 hộ gia đình, để phục vụ 370 dự án, trong đó phải bố trí tái định cư gần 11.000 hộ, quy mô GPMB lớn nhất từ trước đến nay, điều quan trọng là không phải áp dụng các biện pháp cưỡng chế, được nhân dân đồng thuận. Trên địa bàn quận Ngô Quyền, 5 năm qua cũng tiến hành kiểm kê, thu hồi khoảng 52 ha đất, chủ yếu là đất đô thị ở những vị trí có giá trị giao dịch thị trường cao, trong đó đã hoàn thành GPMB đối với 18 dự án thương mại dịch vụ và phát triển đô thị, có vai trò quan trọng quyết định đến dịch chuyển cơ cấu kinh tế, phát triển đô thị trên địa bàn quận. Điển hình là dự án cải tạo chung cư Đồng Quốc Bình, đã di dời gần 900 hộ để bàn giao mặt bằng xây dựng chung cư mới, được nhân dân hưởng ứng, ủng hộ, trở thành dấu ấn nhiệm kỳ của thành phố về việc cải thiện điều kiện sống của nhân dân tại các chung cư cũ xuống cấp nguy hiểm, góp phần hiện thực hóa thành công chủ trương mà trước đó chưa một đô thị lớn nào trên cả nước làm được.

Đồng chí Đào Trọng Đức, Ủy viên Thành ủy, Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận Ngô Quyền trình bày tham luận tại Đại hội.

Từ những kết quả quan trọng trong công tác giải phóng mặt bằng thực hiện các dự án, Đảng bộ quận Ngô Quyền rút ra những bài học kinh nghiệm quý báu.

Một là, bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Thành ủy, HĐND, UBND thành phố; phát huy tính chủ động, sáng tạo trong tổ chức thực hiện. Các chủ trương của thành phố về chỉnh trang đô thị, phát triển hạ tầng đều được chỉ đạo triển khai quyết liệt. Ban Thường vụ Quận ủy đã ban hành Nghị quyết chuyên đề số 33 về tăng cường lãnh đạo của Đảng đối với công tác GPMB trên địa bàn quận; HĐND quận ban hành Nghị quyết chuyên đề về cải tạo ngõ ngách trong vùng dự án thực hiện đồng bộ cùng Nghị quyết 05 của HĐND thành phố. UBND quận, các ban, ngành, đoàn thể triển khai các chương trình, kế hoạch cụ thể hóa việc thực hiện. Quận chủ động báo cáo, đề xuất với thành phố, phối hợp các sở, ngành xây dựng phương án giải quyết những vướng mắc vượt quá thẩm quyền với mục tiêu bảo đảm quyền và lợi ích chính đáng của người dân luôn được đặt lên hàng đầu.

Hai là, tăng cường vai trò lãnh đạo của cấp ủy Đảng trong công tác GPMB thực hiện các dự án. Hằng năm, công tác giải phóng mặt bằng được xác định là 1 nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đưa vào Nghị quyết và Chương trình công tác năm. Các đồng chí trong Ban Thường vụ, Ban Chấp hành từ quận tới phường được giao trực tiếp phụ trách địa bàn có trách nhiệm bám sát địa bàn để nắm bắt và có biện pháp giải quyết kịp thời các khó khăn, vướng mắc từ khi mới phát sinh. Đề cao vai trò người đứng đầu cấp ủy, đơn vị chịu trách nhiệm trước cấp ủy cấp trên về kết quả công tác GPMB của địa phương, đơn vị mình, lấy đó là một trong những tiêu chí đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ. Hằng năm, Ban Thường vụ Quận ủy tổ chức kiểm tra, giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nghị quyết chuyên đề trong lĩnh vực quản lý đô thị, đất đai, giải phóng mặt bằng.

Ba là, coi trọng và phát huy hiệu quả của phong trào “Dân vận khéo” trong giải phóng mặt bằng theo đúng phương châm Khéo trong vận động, linh hoạt trong cách làm”, huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, đặc biệt là vai trò của đoàn thể nhân dân, cán bộ chủ chốt cơ sở. Quận thành lập Tổ tuyên truyền từ quận tới cơ sở để tuyên truyền, vận động có trọng tâm, trọng điểm, tới từng hộ gia đình, người dân, từ đó tạo đồng thuận trong việc thực hiện các chính sách bồi thường, tái định cư, tạm cư. Chú trọng tính tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên trong gia đình thuộc diện phải GPMB, phải di dời nhằm tạo niềm tin cho quần chúng nhân dân noi theo.

Bốn là, thực hiện nghiêm chủ trương công khai, minh bạch và đảm bảo tối đa quyền lợi của nhân dân, để nhân dân thấy được ý nghĩa của các dự án đối với sự phát triển chung, những lợi ích trực tiếp, gián tiếp mà người dân có được khi dự án hoàn thành. Với đặc điểm đất đai bị thu hồi ở những khu vực đô thị lõi có giá giao dịch thị trường cao so với khung giá đất thì việc vận dụng tối đa chính sách để bảo đảm quyền lợi cao nhất cho người dân bị thu hồi đất là rất quan trọng. Đồng thời, trong tổ chức thực hiện quy hoạch cần bảo đảm tái định cư đi trước một bước, bố trí quỹ đất tái định cư tại chỗ ở những nơi có điều kiện, việc tái định cư phải bảo đảm điều kiện sống và sinh kế bằng và tốt hơn. Thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở, bảo đảm hài hòa lợi ích của 3 bên “Nhà nước, nhà đầu tư và người dân” trong đó quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người dân phải được ưu tiên hàng đầu./.

ĐỖ OANH (GHI) – ẢNH: DUY THÍNH

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Tăng cường vai trò lãnh đạo của tổ chức Đảng trong công tác giải phóng mặt bằng, thực hiện các dự án trọng điểm
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác