Print Thứ Tư, 03/03/2021 09:37 Gốc

Chiều 2/3, đồng chí Lê Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố chủ trì cuộc làm việc với Huyện ủy Kiến Thụy về tình hình thực hiện Nghị quyết số 56/NQ-HĐND, ngày 9/12/2019 của HĐND thành phố về việc thực hiện xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu năm 2020.

Cùng dự cuộc làm việc có các đồng chí: Nguyễn Văn Tùng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố; Đặng Bá Cường, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Nội chính Thành ủy; Đào Khánh Hà, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy; Lê Trí Vũ, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Dân vận Thành ủy; Nguyễn Đức Thọ, Ủy viên Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố và lãnh đạo các sở, ngành liên quan.

Theo báo cáo của huyện Kiến Thụy, huyện đã hoàn thành 9/9 tiêu chí huyện thông thôn mới; hoàn thiện hồ sơ gửi Văn phòng điều phối nông thôn mới Trung ương thẩm định theo quy định; tập trung triển khai xây dựng các công trình nông thôn mới kiểu mẫu tại xã Thụy Hương; lập quy hoạch, xây dựng đề án nông thôn mới kiểu mẫu các xã trên địa bàn huyện.

Đồng chí Lê Văn Thành, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố và đồng chí Nguyễn Văn Tùng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố cùng các đồng chí lãnh đạo kiểm tra thực địa tại xã Thụy Hương.

Đối với xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu tại xã Thụy Hương, đến nay đã hoàn thành 11/17 tiêu chí gồm: Thủy lợi, điện, trường học, nhà ở, lao động, giáo dục, văn hóa, quốc phòng, an ninh trật tự, hành chính công, hộ nghèo. Còn 6 tiêu chí chưa hoàn thành: tiêu chí số 1 về giao thông; số 5 về cơ sở vật chất văn hóa; số 7 về sản xuất; số 9 về thu nhập; số 12 về y tế; số 14 về môi trường. Triển khai thí điểm 4 công trình giao thông kiểu mẫu: 1 tuyến đường trục chính từ trung tâm xã đến đường huyện, dài 946,9 m; 1 tuyến đường liên thôn, dài 1.554,5 m; 1 tuyến đường trục thôn, dài 729 m; 1 tuyến đường ngõ xóm, dài 74,3 m. Đã có 40 hộ hiến đất với diện tích đất hiến là 1.089 m2, trong đó: đất ở 90 m2, đất nông nghiệp 999 m2; tường bao 135 m; kinh phí hỗ trợ vật kiến trúc 671,6 triệu đồng.

Việc triển khai xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu được người dân đồng tình ủng hộ; nhiều hộ dân tự nguyện hiến đất để xây dựng mở rộng các tuyến đường giao thông; một số hộ dân diện tích đất hẹp, đã xây nhà kiên cố nên việc vận động dân hiến đất khó khăn, đặc biệt đối với các tuyến ngõ xóm và một số nút giao thông tại đầu các tuyến đường giáp với đường trục xã, huyện. Huyện sẽ tiếp tục tập trung cao cho công tác vận động tuyên truyền người dân; đặc biệt là tuyên truyền vận động các hộ hiến đất mở rộng đường giao thông; thành lập các tổ tuyên truyền, vận động hiến đất mở rộng đường từ huyện tới xã, thôn; có cơ chế khuyến khích xã nào làm tốt công tác vận động nhân dân hiến đất mở rộng đường thì cho làm trước.

Sau khi nghe báo cáo và nghe ý kiến của các đại biểu, phát biểu kết luận cuộc làm việc, đồng chí Bí thư Thành ủy Lê Văn Thành biểu dương nỗ lực của huyện Kiến Thụy thời gian qua, nhất là trên lĩnh vực triển khai xây dựng mô hình nông thôn mới kiểu mẫu. Đồng chí nêu rõ, thành phố Hải Phòng đã hoàn thành 139/139 xã nông thôn mới theo tiêu chí xây dựng nông thôn mới quốc gia và tiếp tục mục tiêu xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu, đây chính là một cách làm sáng tạo của Hải Phòng đã được Thành ủy, HĐND, UBND thành phố thống nhất lãnh đạo, chỉ đạo và được thông qua thành Nghị quyết từ năm 2020.

Đồng chí Lê Văn Thành, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố phát biểu kết luận cuộc họp.

Đồng chí Bí thư Thành ủy yêu cầu huyện Kiến Thụy, bên cạnh đẩy mạnh đầu tư hạ tầng cho y tế giáo dục, phát triển thương mại địa phương theo mô hình hiện đại, tiếp tục tái cơ cấu sản xuất nông nghiệp, cần tập trung nguồn lực xây dựng hạ tầng nông thôn mới kiểu mẫu. Trong đó phải tập trung ưu tiên trước hết vào hạ tầng giao thông, hạ tầng điện lực và bảo vệ môi trường. Đồng chí khẳng định, phương thức triển khai cũng như kết quả của Kiến Thụy cũng chính là tiền đề quan trọng để triển khai ở các địa phương khác, đòi hỏi nỗ lực rất lớn.

Để đảm bảo yêu cầu nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu trong thời gian tới, đồng chí Bí thư Thành ủy Lê Văn Thành đề nghị huyện Kiến Thụy cần tăng cường công tác tuyên truyền vận động, tạo sự đồng thuận trong Nhân dân, để Nhân dân hưởng ứng tham gia chương trình lớn của thành phố. Trong quá trình thực hiện, cần hết sức chú ý đến tiêu chuẩn, trên cơ sở nghiên cứu, đánh giá thực tế, đảm bảo các yếu tố kỹ thuật. Đồng thời chú ý đảm bảo tiến độ, phấn đấu đến 30/9/2021 hoàn thành các công trình đã triển khai, làm cơ sở để thành phố tổ chức đánh giá, tổng kết, rút kinh nghiệm.

Đồng chí Bí thư Thành ủy cũng yêu cầu lãnh đạo các ban, ngành thành phố phối hợp với huyện Kiến Thụy và các huyện còn lại, một mặt đảm bảo tốt các điều kiện xây dựng điểm 8 xã nông thôn mới kiểu mẫu đã lựa chọn, một mặt tiến hành rà soát, chủ động xây dựng kế hoạch xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu đối với các xã tiếp theo, phấn đấu đến 2025 hoàn thành chương trình trên địa bàn thành phố. Đồng chí nhấn mạnh, đây là lợi ích chung cho Nhân dân, vì cuộc sống văn minh của Nhân dân, sự hưởng ứng của Nhân dân là quyết định, vì vậy cả hệ thống chính trị phải vào cuộc, quyết tâm hoàn thành mọi nhiệm vụ đề ra.

Trước đó, đồng chí Lê Văn Thành, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố, đồng chí Nguyễn Văn Tùng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố và các đồng chí lãnh đạo cùng đi đã kiểm tra thực địa việc triển khai thực hiện xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu tại xã Thụy Hương, huyện Kiến Thụy.

Hoàng Tùng

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Tăng cường tuyên truyền vận động, tạo sự đồng thuận trong Nhân dân hưởng ứng tham gia chương trình xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác