Print Thứ Tư, 30/12/2020 11:31 Gốc

Ngày 30 tháng 12 năm 2020, Sở Thông tin và Truyền thông đã có công văn Số: 2686 /STTTT-TTBCXB gửi các cơ quan báo chí trên địa bàn thành phố; Cổng Thông tin điện tử thành phố; Phòng Văn hóa – Thông tin các quận, huyện; Trung tâm Văn hóa – Thông tin và Thể thao các quận, huyện về việc tăng cường tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh Covid-19 cụ thể như sau:

Thực hiện Văn bản số 4578/VP-VX ngày 29/12/2020 của Ủy ban nhân dân thành phố về tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19, Sở Thông tin và Truyền thông trân trọng đề nghị các đơn vị phối hợp, thực hiện các nội dung sau: – Tuyên truyền nội dung Văn bản số 4578/VP-VX ngày 29/12/2020 của Ủy ban nhân dân thành phố về tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh Covid19. Tăng cường tuyên truyền, vận động người dân thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch theo quy định; các hướng dẫn, khuyến nghị của ngành Y tế; các hoạt động phòng, chống dịch của thành phố, Sở, ngành, địa phương. Nêu gương người tốt, việc tốt, tinh thần tương thân, tương ái và phê phán, lên án các trường hợp vi phạm trong công tác phòng chống dịch để mọi người dân nâng cao ý thức, tinh thần trách nhiệm, thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch, để nhân dân đón kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021 vui tươi, lành mạnh, an toàn, góp phần vào sự thành công các sự kiện trọng đại của đất nước và thành phố trong năm 2021. – Thực hiện cập nhật, tổng hợp thông tin và báo cáo về Sở Thông tin và Truyền thông để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố khi có yêu cầu.

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Tăng cường tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh Covid-19
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác