Print Thứ Bảy, 26/01/2019 16:59

Sở Thông tin và Truyền thông vừa có văn bản gửi các cơ quan báo chí thành phố; Cổng Thông tin điện tử thành phố; văn phòng đại diện, phóng viên thường trú các cơ quan báo chí trên địa bàn thành phố; Phòng Văn hóa – Thông tin các quận, huyện; Đài Truyền thanh các quận, huyện; Cổng tin tức thành phố về việc tuyên truyền Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2018.

Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị các đơn vị tăng cường tuyên truyền và tổ chức thực hiện nhiệm vụ theo chỉ đạo của UBND thành phố theo nội dung Kế hoạch số 225/KH-UBND ngày 15/10/2018 của UBND thành phố.

Theo Kế hoạch Tổ chức Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2018 của UBND thành phố, Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2018 có chủ đề: “Chủ động phòng, chống bạo lực, xâm hại phụ nữ và trẻ em”.

Mục đích của Tháng hành động nhằm phát động một chiến dịch truyền thông vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới trong phạm vi toàn thành phố nhằm thu hút sự quan tâm, đề cao vai trò, trách nhiệm và tính chủ động tham gia của các cá nhân, gia đình, cộng đồng, cơ quan, tổ chức trong việc thực hiện bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực và xâm hại phụ nữ và trẻ em. Tiếp tục phổ-biến, giáo dục pháp luật về bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực ữên cơ sở giới nhằm thực hiện hiệu quả các chính sách, chương trình về bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới. Tăng cường giáo dục kiến thức, kỹ năng tự bảo vệ, tự phòng ngừa bạo lực, xâm hại phụ nữ và trẻ em cho cha, mẹ, các thành viên trong gia đình và người làm công tác bình đẳng giới và bảo vệ, chăm sóc ưẻ em. Giảm thiểu tinh trạng bạo lực, xâm hại đối vói phụ nữ và ừẻ em; đẩy mạnh công tác phòng ngừa, phát hiện và ngăn chặn, xử lý kịp thời các vụ việc bạo lực, xâm hại phụ nữ và ừẻ em; làm rõ ừách nhiệm xử lý của các cơ quan, tổ chức có liên quan.

Từ ngày 15/11/2018 đến ngày 15/12/2018, tổ chức triển lãm tranh, ảnh về bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới tại Quảng trường Nhà hát thành phố nhằm nâng cao nhận thức của cộng đồng về thực hiện bình đẳng giới, xóa bỏ bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái. Tổ chức chiến dịch truyền thông “Trường học không bạo lực” tại tất các trường phổ thông trên địa bàn thành phố bằng nhiều hình thức khác nhau, tập trung vào các nội dung nâng cao nhận thức của giáo viên, học sinh về vấn đề xâm hại tinh dục, bạo lực học đường, kỹ năng phòng, chống và ứng phó vói bạo lực trên cơ sở giới trong trương học…

“ Xây dựng các tin, bài, phóng sự, chuyên trang, chuyên mục, chuyên đề… tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, trang thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị, tập trung vào các nội dung như: chính sách pháp luật liên quan đến bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới; chủ đề, thông điệp và các hoạt động của Tháng hành động; nêu gương những điển hình tiêu biểu trong công tác bình đẳng giới, phòng, chống bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em. Treo băng rôn, khẩu hiệu, pano, áp phích tuyên truyền về chủ đề và thông điệp của Tháng hành động tại trụ sở cơ quan, trường học, các trục đường chính, nơi công cộng, nơi đông dân cư. Sản xuất và phát hành rộng rãi các sản phẩm truyền thông về binh đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giói, đặc biệt là các tài liệu tuyên truyền cho cộng đồng. Tổ chức các cuộc thi về chủ đề của Tháng hành động (thi tìm hiểu pháp luật, thi sáng tác, sân khấu, hội diễn tuyên truyền viên giới, giao lưu văn nghệ, thể thao…). Tổ chức các diễn đàn đối thoại, tọa đàm, hội thảo đề xuất chính sách triển khai công tác phòng, chống bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em.

Huy động các nguồn lực để ừiển khai Tháng hành động, tăng cường xã hội hóa các hoạt động truyền thông và hỗ trợ nạn nhân bị xâm hại, bị bạo lực, bị mua bán, phụ nữ và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, đảm bảo 100% nạn nhân bị xâm hại, bạo lực, mua bán được phát hiện được hỗ trợ dưới nhiều hình thức. Đẩy mạnh công tác phòng ngừa, phát hiện và ngăn chặn; xử lý kịp thời các vụ việc bạo lực, xâm hại phụ nữ và trẻ em nhằm giảm thiểu tình trạng bạo lực, xâm hại phụ nữ và trẻ em.

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Tăng cường tuyên truyền hưởng ứng Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2018
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác