Print Thứ Năm, 20/02/2020 13:17 Gốc

Để tăng cường tổ chức phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao nhận thức của người dân, UBND thành phố vừa ban hành Văn bản số 1012/UBND-NC2 ngày 18/2/2020 về việc tăng cường tổ chức phổ biến, giáo dục pháp luật về các vấn đề dư luận quan tâm.

Tại Văn bản này, UBND thành phố yêu cầu các sở, ban, ngành, đoàn thể thành phố, UBND các quận, huyện thực hiện các nhiệm vụ sau đây:

Chỉ đạo, hướng dẫn cơ quan, tổ chức, đơn vị, cán bộ, công chức và người lao động thuộc phạm vi quản lý quán triệt đầy đủ, thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo có liên quan nhằm ngăn chặn dịch bệnh đường hô hấp cấp do vi rút Corona gây ra với tinh thần khẩn trương, nghiêm túc, trong đó chú trọng việc quán triệt, phổ biến, thực hiện, vận động cán bộ, nhân viên tự giác tuân thủ, chấp hành các quy định pháp luật liên quan đến việc phòng, chống dịch bệnh.

Nội dung phổ biến, giáo dục pháp luật phòng, chống dịch bệnh cần tập trung vào Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm năm 2007, Luật Khám bệnh, chữa bệnh năm 2009, Luật Dược năm 2016 và các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành, pháp luật về bảo vệ môi trường; pháp luật về an toàn thực phẩm; kết hợp thông tin đầy đủ diễn biến tình hình dịch, khuyến cáo về các biện pháp phòng bệnh phù hợp với tình hình dịch; chỉ đạo việc tổ chức xác minh và xử lý nghiêm các trường hợp thông tin không chính xác, gây hoang mang trong cộng đồng và các hành vi lợi dụng dịch Covid-19 gây ra để trục lợi…

Tiếp tục chỉ đạo, hướng dẫn cơ quan, tổ chức, đơn vị, cán bộ, công chức và người lao động thuộc phạm vi quản lý quán triệt đầy đủ, thực hiện nghiêm túc Luật Phòng, chống tác hại rượu, bia năm 2019, Nghị định số 100/2019/NĐ-CP ngày 30/12/2019 của Chính phủ quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt và các văn bản pháp luật có liên quan.

Chủ động tổ chức thông tin, phổ biến về các nội dung pháp luật nêu trên bằng hình thức linh hoạt, phù hợp với từng nhóm đối tượng, địa bàn, bảo đảm thiết thực; truyền tải đầy đủ thông tin pháp luật đến cán bộ, nhân dân, nhất là người dân ở hải đảo. Phát huy vai trò của các phương tiện thông tin, truyền thông, mạng lưới loa truyền thanh cơ sở; chú trọng ứng dụng công nghệ thông tin, truyền thông, viễn thông, công nghệ số trong phổ biến, giáo dục pháp luật.

Giao Sở Y tế phối hợp với các cơ quan, tổ chức ở địa phương tăng cường phổ biến quy định của pháp luật về phòng, chống dịch Covid-19; phòng chống tác hại của rượu, bia, an toàn thực phẩm trong nhân dân để đưa các quy định của pháp luật đi vào cuộc sống và phát huy hiệu lực, hiệu quả.

Giao Sở Thông tin và Truyền thông hướng dẫn các cơ quan thông tin, báo chí tăng cường thông tin, phổ biến các quy định pháp luật có liên quan về công tác phòng, chống dịch, tác hại của rượu bia và bảo đảm trật tư, an toàn giao thông; hướng dẫn các cơ quan thông tin, báo chí và mạng lưới phát thanh, truyền hình viết tin, bài để cung cấp đầy đủ thông tin quy định của pháp luật có liên quan giúp nhân dân nắm bắt và nghiêm túc thực hiện.

Giao Đài phát thanh và Truyền hình Hải Phòng, Báo Hải Phòng, Báo An ninh Hải Phòng, Cổng thông tin điện tử thành phố và các cơ quan báo chí khác tăng cường thời lượng, lồng ghép, tuyên truyền, phổ biến rộng rãi, thường xuyên các văn bản pháp luật liên quan trên chuyên trang, chuyên mục của báo, đài với nhiều thể loại đa dạng, phong phú nhằm cập nhật, phổ biến thông tin để mọi người dân biết và thực hiện.

Giao Bộ Chỉ huy quân sự thành phố, Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng thành phố, Công an thành phố, Sở Giao thông vận tải, Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Du lịch, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội và các cơ quan đơn vị liên quan trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ được giao tổ chức phổ biến pháp luật về phòng, chống bệnh truyền nhiễm nói chung, dịch Covid-19 nói riêng, pháp luật về phòng, chống tác hại của rượu, bia trong ngành, lĩnh vực quản lý.

Giao UBND các quận, huyện căn cứ hướng dẫn tại Văn bản này, hướng dẫn của Bộ, ngành, đoàn thể Trung ương và yêu cầu, điều kiện thực tiễn địa phương để tổ chức phổ biến pháp luật về phòng, chống dịch bệnh, bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, phòng, chống tác hịa của rượu, bia với hình thức, nội dung phù hợp; phát huy vai trò của báo cáo viên phát luật, tuyên truyền viên pháp luật tham gia phổ biến, vận động, thuyết phục nhân dân nghiêm túc chấp hành các quy định của pháp luật liên quan.

Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Hội Luật gia thành phố, Đoàn Luật sư thành phố và các đoàn thể thành phố chỉ đạo, hướng dẫn, tổ chức quán triệt, phổ biến, giới thiệu các văn bản luật liên quan cho thành viên, hội viên của tổ chức mình và tham gia tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho nhân dân; tích cực vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân tự giác học tập, tìm hiểu, tuân thủ và chấp hành pháp luật, tham gia kiểm tra, giám sát việc thực hiện pháp luật; chỉ đạo các tổ chức thành viên tích cực, chủ động phối hợp với các cơ quan chức năng và chính quyền các cấp thực hiện việc tuyên truyền, vận động nâng cao nhận thức, trách nhiệm của toàn xã hội đối với công tác phòng, chống dịch bệnh, bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, phòng, chống tác hại của rượu, bia.

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Tăng cường tổ chức phổ biến, giáo dục pháp luật  về các vấn đề dư luận quan tâm
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác