Print Thứ Năm, 30/01/2020 21:28 Gốc

UBND thành phố đã có văn bản số 469/UBND-VX ngày 22 tháng 01 năm 2020 về việc tăng cường thực hiện Luật Phòng, chống tác hại của rượu bia và nghị định số 100/2019/ NĐ-CP ngày 30/12/2019  của Chính phủ.

Theo đó UBND thành phố yêu cầu các sở, ban, ngành, đoàn thể thành phố, UBND các quận, huyện phối hợp với Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố và các tổ chức đoàn thể chính trị xã hội đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến nội dung Luật Phòng, chống tác hại của rượu bia và Nghị định số 100/2019/NĐ-CP của Chính phủ đến mọi tầng lớp nhân dân; tổ chức cuộc vận động sâu rộng trong cơ quan, đơn vị, đoàn thể, doanh nghiệp, cộng đồng thực hiện “Đã uống rượu bia – không lái xe”. Trong đó, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, nêu gương hành động.

Thủ trưởng các sở, ngành: Công an thành phố, Sở Giao thông Vận tải và Sở Thông tin và Truyền thông căn cứ chỉ đạo của Thủ tướng đối với các Bộ chủ quản của đơn vị mình, chủ động chỉ đạo triển khai thực hiện các nội dung liên quan trên địa bàn thành phố.

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Tăng cường thực hiện Luật Phòng, chống tác hại của rượu bia và Nghị định số 100/2019/NĐ-CP của Chính phủ
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác