Print Thứ Hai, 03/02/2020 10:58 Gốc

Thực hiện Chỉ thị số 03/CT-TTg ngày 16/01/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường thực hiện Luật Phòng, chống tác hại của rượu bia và Nghị định số 100/2019/NĐ-CP ngày 30/12/2019 của Chính phủ quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt, Uỷ ban nhân dân thành phố vừa ban hành văn bản chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan.

Theo đó, giao các sở, ban, ngành, đoàn thể thành phố, Uỷ ban nhân dân các quận, huyện phối hợp với Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố và các tổ chức đoàn thể chính trị – xã hội đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến nội dung Luật Phòng, chống tác hại của rượu bia và Nghị định số 100/2019/NĐ-CP của Chính phủ đến mọi tầng lớp nhân dân; tổ chức cuộc vận động sâu rộng trong cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, cộng đồng thực hiện “Đã uống rượu bia – không lái xe”, trong đó cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức phải nêu gương hành động.

Thủ trưởng các sở, ngành: Công an thành phố, Sở Giao thông vận tải và Sở Thông tin và Truyền thông căn cứ chỉ đạo của Thủ tướng đối với các Bộ chủ quản của đơn vị mình chủ động chỉ đạo triển khai thực hiện các nội dung liên quan trên địa bàn thành phố.

Tài liệu đính kèm tải tại đây 469-UBND-VX.signed

(Nguồn: sotttt.haiphong.gov.vn)

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Tăng cường thực hiện Luật Phòng, chống tác hại của rượu bia và Nghị định số 100/2019/NĐ-CP của Chính phủ
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác