Print Thứ Tư, 10/03/2021 14:30 Gốc

Nhằm tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trên địa bàn thành phố, huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân vào việc thực hiện nhiệm vụ phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; nhất là kịp thời triển khai nghiêm túc, có hiệu quả Kết luận của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng cháy, chữa cháy, UBND thành phố vừa ban hành Văn bản số 1437/UBND-KTGS1 ngày 9/3/2021 về việc tăng cường thực hiện chính sách, pháp luật về phòng cháy và chữa cháy.

Tại Văn bản này, UBND thành phố yêu cầu các sở, ban, ngành, đoàn thể, UBND các quận, huyện thực hiện nghiêm túc các nhiệm vụ trọng tâm sau:

Tiếp tục triển khai các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, Nghị quyết của Quốc hội, Kế hoạch của Bộ Công an và Kế hoạch của UBND thành phố; đặc biệt là Chỉ thị số 47-CT/TW ngày 25/6/2015 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng cháy, chữa cháy; Chỉ thị số 34-CT/TU ngày 3/3/2015 của Ban Thường vụ Thành ủy về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng cháy, chữa cháy.

Nghiên cứu, tham gia đóng góp ý kiến kịp thời vào các dự thảo của Bộ Công an đề xuất Chính phủ trình Quốc hội sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về công tác phòng cháy, chữa cháy, cứu hộ, cứu nạn.

Bên cạnh đó, nâng cao, phát huy hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức, giáo dục pháp luật về phòng cháy, chữa cháy, cứu hộ, cứu nạn. Tập trung xây dựng phong trào toàn dân tham gia công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ. Tổ chức triển khai thực hiện Quyết định số 2231/QĐ-TTg ngày 28/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt nhiệm vụ Quy hoạch hạ tầng phòng cháy và chữa cháy thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Diễn tập phòng cháy chữa cháy tại chợ Tam Bạc ngày 28/12/2020. Ảnh: Đức Nghĩa.

Tiếp tục đẩy mạnh tiến độ thực hiện Kế hoạch số 64/KH-UBND ngày 13/3/2018 của UBND thành phố về thực hiện Nghị quyết số 27/2017/NQ-HĐND ngày 8/12/2017 của HĐND thành phố về xử lý các cơ sở không đảm bảo yêu cầu về phòng cháy, chữa cháy đưa vào sử dụng trước ngày Luật Phòng cháy, chữa cháy có hiệu lực.

Rà soát, lập kế hoạch bố trí, di dời kho chứa, công trình chế biến sản phẩm dầu mỏ, khí đốt, các cơ sở sản xuất kinh doanh loại hàng, hóa chất nguy hiểm về cháy, nổ ra khỏi khu dân cư, nơi tập trung đông người đảm bảo khoảng cách an toàn theo tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật về phòng cháy, chữa cháy.

Đồng thời, ban hành các quy định về sử dụng hóa chất, sử dụng điện để bảo đảm an toàn về phòng cháy, chữa cháy tại một số loại hình cơ sở và hộ gia đình. Nâng cao hiệu quả công tác chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ của lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy. Triển khai hệ thống giám sát, cảnh báo thông minh “số hóa thông tin” quản lý tập trung các điểm thuộc diện quản lý nhà nước về cháy nổ, các điểm có nguy cơ mất an toàn về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trên địa bàn thành phố theo hình thức xã hội hóa.

UBND thành phố yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các quận, huyện triển khai có hiệu quả nội dung trên. Giao Công an thành phố chủ trì, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện đình kỳ hàng năm tổng hợp báo cáo Chính phủ (qua Bộ Công an) theo quy định.

Tài liệu đính kèm:

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Tăng cường thực hiện chính sách, pháp luật về phòng cháy và chữa cháy
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác