Print Thứ Sáu, 06/12/2019 16:37 Gốc

Thực hiện Chỉ thị số 8008/CT-BNN-TCTL ngày 25/10/2019 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Uỷ ban nhân dân thành phố vừa ban hành Kế hoạch thực hiện các giải pháp thuỷ lợi phòng, chống hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn, phục vụ sản xuất nông nghiệp và dân sinh mùa khô năm 2019-2020 trên địa bàn thành phố Hải Phòng.

Theo đó, Kế hoạch thực hiện các giải pháp thuỷ lợi nhằm tập trung cao sự chỉ đạo tại các địa phương, đơn vị, huy động mọi nguồn lực để điều tiết, trữ nước, thực hiện tốt công tác phòng ngừa hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn, đảm bảo nguồn nước phục vụ sản xuất nông nghiệp, dân sinh, kinh tế trên địa bàn thành phố.  Đồng thời, chủ động nắm bắt tình hình thời tiết, sự thiếu hụt nguồn nước để triển khai kịp thời các phương án ứng phó với hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn và tác động của biến đổi khí hậu, hạn chế mức thấp nhất mọi thiệt hại do hạn hán, xâm nhập mặn gây ra; chủ động tổ chức sản xuất, điều chỉnh mùa vụ, cơ cấu cây trồng, phù hợp với khả năng cung cấp nước đảm bảo phục vụ vụ Đông Xuân 2019-2020.

Uỷ ban nhân dân thành phố yêu cầu xây dựng phương án phòng chống hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn và tổ chức thực hiện ngay từ đầu mùa khô năm 2019-2020; các Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thuỷ lợi phải phối hợp chặt chẽ với địa phương để thực hiện tốt công tác phòng chống hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn; các cấp, ngành sử dụng tài nguyên hợp lý, tiết kiệm nước, sử dụng kinh phí thực hiện công tác phòng chống hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn đảm bảo kịp thời, tiết kiệm, hiệu quả, đúng quy định. Các sở, ngành, đơn vị liên quan căn cứ theo chức năng, nhiệm vụ tham gia triển khai thực hiện có hiệu quả Kế hoạch này.

Tài liệu đính kèm tải tại đây di-287-KH-UBND.signed

(Nguồn: sotttt.haiphong.gov.vn)

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Tăng cường thực hiện các giải pháp thuỷ lợi phục vụ sản xuất nông nghiệp và dân sinh mùa khô năm 2019-2020
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác