Print Thứ Hai, 17/08/2020 10:40 Gốc

Ngày 15/8/2020, Cục Viễn thông – Bộ Thông tin và Truyền thông đã có văn bản số 3424/CVT-VP về việc phối hợp với các Sở Thông tin và Truyền thông tăng cường thúc đẩy việc cài đặt ứng dụng Bluezone tới từng xã, phường.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông, nhằm đẩy mạnh hơn nữa việc triển khai cài đặt ứng dụng Bluezone tới từng cấp cơ sở (từng xã, phường, thông, xóm; từng bệnh viện), Cục Viễn thông đề nghị Quý doanh nghiệp thực hiện triển khai các nhiệm vụ cụ thể.

Theo đó, chủ động xây dựng kế hoạch triển khai, chỉ đạo các chi nhánh, đại diện các doanh nghiệp tại các tỉnh, thành phố phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Y tế, các cơ quan, tổ chức Đoàn thể tại các địa phương thành lập các tổ/nhóm (có sự tham gia của nhân viên của doanh nghiệp viễn thông) thực hiện chương trình “Chăm sóc và Bảo vệ khách hàng” trực tiếp tại từng xã/phường, thôn/xóm, tổ dân phố; từng Bệnh viện nhằm:

– Giới thiệu các văn bản chủ trương, chỉ đạo của Chính phủ, của Bộ Thông tin và Truyền thông về thúc đẩy việc cài đặt ứng dụng Bluezone;

– Trực tiếp hướng dẫn và giúp người dân tại các cơ sở cài đặt ứng dụng Bluezone.

Đồng thời, triển khai các biện pháp vận động, hướng dẫn, hỗ trợ khách hàng cài đặt Bluezone khi khách hàng tới giao dịch tại các điểm cung cấp dịch vụ viễn thông của doanh nghiệp.

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Tăng cường thúc đẩy việc cài đặt ứng dụng Bluezone tới từng xã, phường
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác