Print Thứ Bảy, 26/01/2019 18:38

Sở Thông tin và Truyền thông vừa có văn bản gửi các Sở, ban, ngành, ủy ban nhân dân các quận, huyện, các cơ quan báo chí thành phố, Cổng thông tin điện tử thành phố, Trung tâm Thông tin và Truyền thông về việc tuyên truyền thông tin giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp, kéo dài.

Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, nhất là các vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp, kéo dài được dư luận xã hội quan tâm trên Kênh truyền hình THP, báo giấy, báo điện tử, Cổng thông tin điện tử, Đài Truyền thanh cấp huyện và hệ thống thông tin cơ sở. Việc đưa tin phải khách quan, trung thực, không đưa tin một chiều, sai lệch nội dung, bản chất vụ việc khiếu nại, tố cáo gây tác động tiêu cực tới dư luận, để các phần tử xấu lợi dụng xuyên tạc, kích động. Các Sở, ban, ngành, ủy ban nhân dân các quận, huyện phối họp Sở Thông tin và Truyền thông cung cấp thông tin cho các cơ quan báo chí nhằm công khai kết quả giải quyết, nhất là các vụ việc được dư luận quan tâm qua giao ban báo chí định kỳ, họp báo, thông cáo báo chí hoặc văn bản cung cấp thông tin về giải quyết vụ việc. Thực hiện nghiêm túc Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan nhà nước trên địa bàn thành phố Hải Phòng đã được UBND thành phố ban hành theo Quyết định số 42/2017/QĐ-UBND ngày 20 tháng 12 năm 2017 của ủy ban nhân dân thành phố.

Trước đó, UBND thành phố có văn bản gửi các sở, ban, ngành, đoàn thể thành phố, ủy ban nhân dân các quận, huyện về việc giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp, kéo dài. Trong đó yêu cầu thủ trưởng các Sở, ban, ngành thành phố, Chủ tịch ủy ban nhân dân các quận, huyện nghiêm túc thực hiện chế độ tiếp công dân định kỳ và đột xuất. Khi xảy ra vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm, Chủ tịch ủy ban nhân dân quận (huyện) phải đề cao trách nhiệm, sâu sát, quyết liệt, trực tiếp đối thoại với người dân, có biện pháp chỉ đạo kịp thời, không để phát sinh thành “điểm nóng” gây phức tạp về an ninh trật tự. Tập trung giải quyết kịp thời và thông báo kết quả giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo do các cơ quan của Quốc hội, Đại biểu Quốc hội chuyển đến; thực hiện nghiêm túc các kiến nghị giám sát, nhất là việc giải quyết các vụ việc khiếu kiện phức tạp, kéo dài.

P.H

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Tăng cường thông tin về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác