Print Thứ Bảy, 26/01/2019 20:12

Sáng 12-8, nhà báo Huỳnh Dũng Nhân và nhà báo Đức Tài (thuộc Văn phòng đại diện Báo Hải Phòng tại TP Hồ Chí Minh) có cuộc gặp gỡ Chủ tịch Hội Đồng hương Hải Phòng tại TP Hồ Chí Minh nhằm tăng cường thông tin về những thành tựu to lớn, toàn diện của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TP Hồ Chí Minh, nhất là những hoạt động của Hội Đồng hương Hải Phòng tại TP Hồ Chí Minh trên các ấn phẩm của Báo Hải Phòng.

Hai bên thống nhất tăng cường thông tin về các hoạt động của Hội Đồng hương Hải Phòng tại TP Hồ Chí Minh trên các ấn phẩm của Báo Hải Phòng.

Hai bên trao đổi, thống nhất về việc phát triển mối liên kết của những người con Hải Phòng đang sinh sống, làm việc và học tập tại TP. Hồ Chí Minh; cơ chế  trao đổi thông tin và hợp tác trong công tác phát hành các ấn phẩm của Báo Hải Phòng tại TP Hồ Chí Minh; hỗ trợ nhau trong các hoạt động, cũng như mở rộng các mảng đề tài chuyên trang TP Hồ Chí Minh trên ấn phẩm Báo Hải Phòng cuối tuần.

Tin ảnh: Đức Tài – Báo Hải Phòng 13/8/2018

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Tăng cường thông tin về các hoạt động của Hội Đồng hương Hải Phòng tại TP Hồ Chí Minh
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác