Print Thứ Năm, 21/11/2019 17:13 Gốc

Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 09-CT/TW của Ban Bí thư khoá XI, Uỷ ban nhân dân thành phố vừa ban hành Kế hoạch chỉ đạo, triển khai về việc “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới”.

Theo đó, Kế hoạch đề ra yêu cầu nâng cao hiệu lực lãnh đạo, chỉ đạo của chính quyền các cấp, vai trò trách nhiệm của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các Sở, ban, ngành, đoàn thể, lực lượng vũ trang, cơ quan doanh nghiệp, trường học; phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân tham gia xây dựng Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về chất lượng, hiệu quả phong trào, nhằm giữ vững, ổn định về an ninh trật tự trên địa bàn thành phố Hải Phòng. Đồng thời phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc phải được chỉ đạo chặt chẽ, thống nhất, thường xuyên từ thành phố đến cơ sở, ở tất cả các địa bàn, lĩnh vực, trong cơ quan, doanh nghiệp, trường học; gắn kết chặt chẽ với các cuộc vận động, phong trào thi đua khác, tạo nền tảng cho Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc phát triển sâu rộng, vững chắc.

Tài liệu đính kèm tải tại đây di-269-KH-UBND.signed

(Nguồn: sotttt.haiphong.gov.vn)

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác