Print Thứ Bảy, 26/01/2019 18:14

Hiện nay trên địa bàn thành phố có nhiều tổ chức, cá nhân có hoạt động mua bán, quảng cáo hàng hóa, dịch vụ qua các website, mạng xã hội như Facebook, Zalo, Instagram…; công ty có trụ sở nước ngoài kinh doanh đặt phòng tại Việt Nam theo hình thức trực tuyến… Để triển khai việc thu thuế đối với hoạt động kinh doanh thương mại điện tử (TMĐT) đạt hiệu quả, tăng cường công tác quản lý, chống thất thu ngân sách nhà nước đối với hoạt động kinh doanh TMĐT; đồng thời thực hiện chỉ đạo tại Công văn 2623/TCT-CS của Tổng Cục Thuế, Công văn 846/BTC-TCT của Bộ Tài chính, Cục Thuế thành phố đã ban hành Chỉ thị số 9012 về việc tăng cường quản lý thuế đối với hoạt động kinh doanh TMĐT.

Theo đó, bên cạnh việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến về chính sách, nghĩa vụ kê khai, nộp thuế, các sắc thuế phải nộp đến các tổ chức, cá nhân kinh doanh trong lĩnh vực TMĐT nhằm đảm bảo các tổ chức, cá nhân nắm rõ được chính sách thuế, tự thực hiện kê khai, nộp thuế.

Cục Thuế thành phố còn yêu cầu các Phòng kiểm tra thuế, Phòng quản lý thuế thu nhập cá nhân, các Chi cục thuế rà soát, đôn đốc người nộp thuế có hoạt động kinh doanh TMĐT phải kê khai, nộp thuế theo danh sách do Sở Công thương cung cấp gửi kèm. Đồng thời chủ động thành lập tổ khai thác và xử lý dữ liệu, tập trung vào các doanh nghiệp hoạt động kinh doanh TMĐT lớn trên địa bàn…

Các đơn vị bổ sung ngày vào kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2018. Thực hiện thanh tra, kiểm tra theo quy định của pháp luật đối với các doanh nghiệp có hoạt động kinh doanh TMĐT có doanh thu lớn nhằm đưa công tác quản lý thuế đối với hoạt động TMĐT vào nề nếp.

Giao Phòng tổng hợp nghiệp vụ dự toán thảo văn bản để Cục Thuế báo cáo, tham mưu UBND TP chỉ đạo các sở ban ngành có liên quan (Công thương, Kế hoạch đầu tư, Công an thành phố, Thông tin truyền thông, Văn hóa thể thao và du lịch…) tăng cường quản lý, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra đối với các tổ chức, cá nhân có hoạt động kinh doanh TMĐT qua mạng trên địa bàn thành phố…

Giao Phòng thanh tra 1 làm đầu mối định kỳ liên hệ với Sở Công thương bổ sung danh sách các tên miền quốc gia có chủ thể thuộc địa bàn thành phố Hải Phòng, phân tách địa bàn và gửi cho các đơn vị theo dõi, quản lý…

PV – An ninh Hải Phòng 11/09/2018

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Tăng cường quản lý thuế đối với kinh doanh thương mại điện tử
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác