Print Thứ Hai, 11/10/2021 15:20 Gốc

Hiện nay, trên địa bàn thành phố việc kinh doanh thực phẩm chức năng còn nhiều tồn tại, bất cập, nguy cơ mất an toàn thực phẩm; đặc biệt nhiều cơ sở kinh doanh nhỏ lẻ, kinh doanh hàng xách tay, kinh doanh online khó kiểm soát về nguồn gốc, chất lượng.

Để chấn chỉnh hoạt động kinh doanh thực phẩm chức năng, thực phẩm bảo vệ sức khỏe, thực phẩm bổ sung dinh dưỡng trên địa bàn; Sở Y tế Hải Phòng vừa có văn bản đề nghị Sở Công thương và UBND các quận, huyện tăng cường biện pháp quản lý, cụ thể:

Đề nghị Sở Công Thương tăng cường các biện pháp quản lý bảo đảm an toàn thực phẩm đối với các siêu thị, cửa hàng, quầy hàng kinh doanh thực phẩm tổng hợp thuộc lĩnh vực Sở Công thương quản lý có kinh doanh thực phẩm chức năng, thực phẩm bảo vệ sức khỏe, thực phẩm bổ sung dinh dưỡng. Rà soát các cơ sơ có kinh doanh các loại thực phẩm trên gửi về Sở Y tế.

Đề nghị UBND các quận, huyện chỉ đạo Phòng Y tế và các đơn vị liên quan tăng cường các biện pháp quản lý cơ sở kinh doanh thực phẩm chức năng, thực phẩm bảo vệ sức khỏe, thực phẩm bổ sung dinh dưỡng thuộc phân cấp quản lý trên địa bàn; chú trọng các cơ sở kinh doanh nhỏ lẻ, kinh doanh hàng xách tay, kinh doanh online có địa điểm cố định trên địa bàn; rà soát cơ sở kinh doanh các loại thực phẩm trên gửi về Sở Y tế.

V.H.N

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Tăng cường quản lý, rà soát hoạt động kinh doanh thực phẩm chức năng trên địa bàn
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác