Print Thứ Hai, 23/12/2019 12:06 Gốc

Uỷ ban nhân dân thành phố vừa ban hành Quyết định số 46/2019/QĐ-UBND về việc ban hành quy chế phối hợp quản lý nhà nước về hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp trên địa bàn thành phố Hải Phòng.

Theo đó, nội dung quy chế tập trung vào xác nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp, xác nhận sửa đổi, bổ sung nội dung hoạt động bán hàng đa cấp và thu hồi xác nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp, xác nhận nội dung quảng cáo sản phẩm, an toàn vệ sinh thực phẩm, tiêu chuẩn, đo lường chất lượng, nguồn gốc xuất xứ hàng hoá, hoá đơn chứng từ và các nội dung khác liên quan đến hội nghị, hội thảo bán hàng đa cấp; thanh tra, kiểm tram, giám sát các hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp và xử lý các hành vi vi phạm pháp luật; cung cấp, trao đổi thông tin, báo cáo giữa các cơ quan quản lý nhà nước trong quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp, tuyên truyền, phổ biến pháp luật về hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp cho các doanh nghiệp, người tham gia bán hàng đa cấp, người dân trên địa bàn thành phố; tham mưu, tổ chức thực hiện các quy định, văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của cấp trên đối với hoạt động quản lý nhà nước về kinh doanh theo phương thức đa cấp trên địa bàn thành phố, đề xuất, kiến nghị cơ quan có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung các văn bản pháp luật liên quan đến hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp.

Uỷ ban nhân dân thành phố yêu cầu các sở, ban, ngành, uỷ ban nhân dân các quận, huyện trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn được giao có trách nhiệm tổ chức, triển khai thực hiện quy chế có hiệu quả. Giao Sở Công thương đôn đốc, hướng dẫn, theo dõi việc tổ chức thực hiện, tổng hợp, đánh giá tình hình hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp và đề xuất hình thức khen thưởng, kỷ luật liên quan đến công tác quản lý nhà nước về hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp trên địa bàn thành phố.

Tài liệu đính kèm tải tại đây di-46-2019-QD-UBND.signed

(Nguồn: sotttt.haiphong.gov.vn)

 

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Tăng cường quản lý nhà nước về hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp trên địa bàn thành phố
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác