Print Thứ Ba, 01/10/2019 22:10

Thực hiện Công văn số 5853/UBND-TL ngày 23/9/2019 của Uỷ ban nhân dân thành phố về việc tăng cường quản lý, kiểm soát loài tôm hùm nước ngọt, tôm càng đỏ, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Công văn số 2192/SNN-TS ngày 27/9/2019, đề nghị các sở, ngành, đơn vị liên quan tiếp tục thực hiện công tác quản lý, kiểm soát và tuyên truyền phổ biến nâng cao nhận thức về tác hại của loài tôm hùm nước ngọt, tôm càng đỏ.

Theo đó, công tác tuyên truyền tập trung vào việc phổ biến về tác hại của loài tôm càng đỏ, tôm hùm nước ngọt đối với môi trường tự nhiên và sản xuất nông nghiệp, vận động người dân, doanh nghiệp không sản xuất, kinh doanh, tiêu thụ tôm hùm nước ngọt, tôm càng đỏ, ngăn chặn sự phát tán của loài này ra môi trường tự nhiên. Đồng thời, tăng cường quản lý, nắm bắt tình hình, tổ chức kiểm tra, ngăn chặn hành vi nhập lậu, kinh doanh, vận chuyển tôm hùm nước ngọt, tôm càng đỏ trái pháp luật và xử lý nghiêm theo quy định đối với các trường hợp vi phạm.

Nhằm bảo vệ môi trường và tránh tác động xấu đến sản xuất nông nghiệp, trong thời gian tới, yêu cầu các sở, ngành, đơn vị liên quan đẩy mạnh tuyên truyền về quản lý, kiểm soát và phổ biến nâng cao nhận thức về mức độ nguy hại của loài tôm hùm nước ngọt, tôm càng đỏ với môi trường sinh thái.

Tài liệu đính kèm tải tại đây 2192 SNN-TS.signed

(Nguồn: sotttt.haiphong.gov.vn)

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Tăng cường quản lý, kiểm soát loài tôm hùm nước ngọt, tôm càng đỏ
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác