Print Thứ Sáu, 17/01/2020 11:57 Gốc

Thực hiện Văn bản số 132/BYT-ATTP của Bộ Y tế về việc tăng cường quản lý nhà nước, chấn chỉnh hoạt động quảng cáo, Uỷ ban nhân dân thành phố vừa ban hành Công văn yêu cầu triển khai tăng cường công tác quản lý hoạt động quảng cáo các sản phẩm thuốc trên địa bàn thành phố.

Theo đó, giao Sở Y tế chủ trì, cùng các cơ quan, đơn vị liên quan tăng cường thanh tra, kiểm tra các cơ sở sản xuất, kinh doanh các sản phẩm thuốc, thực phẩm bảo vệ sức khoẻ có hoạt động quảng cáo, phát hiện kịp thời và xử lý nghiêm các cơ sở vi phạm, công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng theo quy định của pháp luật.

Các Sở Y tế, Thông tin và Truyền thông, Văn hoá và Thể theo và các cơ quan, đơn vị liên quan phối hợp chặt chẽ, chỉ đạo các cơ quan phát hành quảng cáo tại địa phương chỉ thực hiện quảng cáo các sản phẩm thuốc, thực phẩm bảo vệ sức khoẻ khi nội dung quảng cáo đã được cơ quan có thẩm quyền xác nhận và thực hiện quảng cáo đúng nội dung đã được xác nhận theo quy định của pháp luật. Đồng thời xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân phát hành quảng cáo vi phạm quy định của pháp luật, đặc biệt là các hành vi kinh doanh, quảng cáo các sản phẩm thuốc, thực phẩm bảo vệ sức khoẻ trên các website, các trang mạng xã hội khi chưa đăng ký bản công bố sản phẩm, chưa đăng ký nội dung quảng cáo; tuyên truyền để người dân không mua và sử dụng các sản phẩm này trên trang điện tử quảng cáo vi phạm pháp luật.

Tài liệu đính kèm tải tại đây 314-UBND-VX.signed

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Tăng cường quản lý hoạt động quảng cáo các sản phẩm thuốc
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác