Print Thứ Hai, 05/12/2022 09:55 Gốc

Thực hiện quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo về tăng cường quản lý việc liên kết tổ chức thi cấp chứng chỉ năng lực ngoại ngữ của nước ngoài. Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Khắc Nam vừa có ý kiến chỉ đạo, giao Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì cùng các cơ quan liên quan tăng cường quản lý nhà nước về hoạt động liên kết tổ chức thi cấp chứng chỉ năng lực ngoại ngữ của nước ngoài trên địa bàn thành phố.

Sở Giáo dục và Đào tạo thực hiện thanh tra, kiểm tra hoạt động liên kết tổ chức thi cấp chứng chỉ năng lực ngoại ngữ của nước ngoài trên địa bàn thành phố theo Đề án liên kết tổ chức thi đã được Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt và theo các quy định hiện hành. Kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm các quy định trong thực hiện liên kết tổ chức thi cấp chứng chỉ năng lực ngoại ngữ của nước ngoài trên địa bàn thành phố.

Cùng với đó, chỉ đạo các bên liên kết chỉ được tổ chức thi cấp chứng chỉ năng lực ngoại ngữ của nước ngoài tại địa bàn thành phố khi có quyết định phê duyệt, quyết định gia hạn liên kết tổ chức thi của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Trong thời gian qua, hoạt động liên kết tổ chức thi cấp chứng chỉ năng lực ngoại ngữ nước ngoài tại Việt Nam chưa được quản lý chặt chẽ, do đó tiềm ẩn nhiều nguy cơ làm ảnh hưởng đến quyền lợi của người dự thi.

Trâm Bầu

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Tăng cường quản lý hoạt động liên kết tổ chức thi cấp chứng chỉ năng lực ngoại ngữ của nước ngoài trên địa bàn thành phố
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác