Print Thứ Năm, 01/02/2024 17:00 Gốc

Hiện nay, tại Nghị định số 137/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 của Chính phủ đã quy định rất cụ thể về điều kiện kinh doanh pháo hoa. Tuy nhiên đánh giá thông tin trên hoạt động mua bán hàng online của cơ quan chức năng cho thấy có một số cá nhân (cả trong Nhân dân, cán bộ, đảng viên, công nhân viên chức, thậm chí có cả lực lượng vũ trang) đã có hoạt động mua pháo hoa do Bộ Quốc phòng sản xuất để bán lại cho người khác, nhất là việc mua bán qua mạng Zalo, Facebook, TikTok…

Đây là hành vi vi phạm bị nghiêm cấm được quy định tại Khoản 2, Điều 5 Nghị định số 137/2020/NĐ-CP, là nguyên nhân khiến cho tình hình mua bán, sử dụng pháo hoa trên địa bàn thành phố trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 trở lên phức tạp, khó kiểm soát. Trước tình trạng trên, Giám đốc CATP đã ký ban hành Công văn số 132/CAHP-PC06-PV01-PC02, ngày 18/01/2024, về việc tăng cường công tác quản lý hoạt động kinh doanh pháo hoa trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024.

Theo đó, Giám đốc CATP yêu cầu Công an các đơn vị, địa phương nghiêm túc triển khai hiệu quả một số nội dung sau:

Trưởng Công an các đơn vị, địa phương tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng pháo, nhất là Nghị định 137/2020/NĐ-CP, Nghị định số 96/2016/NĐ-CP, Nghị định số 56/2023/NĐ/CP tới toàn thể CBCS, công nhân viên của đơn vị, đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức, nội dung phong phú đa dạng, phù hợp với mọi tầng lớp Nhân dân, gia đình, nhà trường, cơ quan, đoàn thể, các hộ kinh doanh,… trên địa bàn. Trong đó nhấn mạnh nội dung tuyền truyền tại Khoản 2, Điều 14 Nghị định số 137/2020/NĐ-CP quy định về việc kinh doanh pháo hoa phải đảm bảo các điều kiện sau đây:

Chỉ tổ chức, doanh nghiệp thuộc Bộ Quốc phòng được kinh doanh pháo hoa và phải được cơ quan Công an có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện về ANTT; bảo đảm các điều kiện về PCCC, phòng ngừa, ứng phó sự cố và bảo vệ môi trường. Kho, phương tiện vận chuyển, thiết bị, dụng cụ phục vụ kinh doanh pháo hoa phải phù hợp, bảo đảm điều kiện về bảo quản, vận chuyển, PCCC. Người quản lý, người phục vụ có liên quan đến kinh doanh pháo hoa phải được huấn luyện về kỹ thuật an toàn; chỉ được kinh doanh pháo hoa bảo đảm tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật theo quy định.

Mặt khác, quán triệt đến CBCS Công an không được mua, bán pháo trái phép dưới mọi hình thức. Chỉ được mua pháo hoa tại các cửa hàng của tổ chức, doanh nghiệp thuộc Bộ Quốc phòng được kinh doanh pháo hoa và phải được cơ quan Công an có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện về ANTT; bảo đảm các điều kiện về PCCC, phòng ngừa, ứng phó sự cố và bảo vệ môi trường để sử dụng theo quy định, tuyệt đối không thực hiện mua bán trái quy định.

Cử cán bộ phối hợp với Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH kiểm tra, xử lý các cơ quan, tổ chức, cá nhân vi phạm. Đẩy mạnh công tác nắm tình hình, tuần tra kiểm soát, phát hiện và xử lý các trường hợp vi phạm về pháo trái phép trong dịp tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 trên địa bàn quản lý.

Đối với Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH, Giám đốc CATP giao xây dựng kế hoạch phối hợp cùng Công an các quận, huyện kiểm tra các cơ sở kinh doanh pháo hoa trên địa bàn thành phố.

Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an các quận, huyện căn cứ chức năng, nhiệm vụ, địa bàn tăng cường công tác theo dõi, nắm tình hình để kịp thời xử lý các trường hợp kinh doanh pháo hoa trái phép trên không gian mạng theo đúng quy định của pháp luật.

Phòng Tổ chức cán bộ chủ trì cùng một số phòng nghiệp vụ chức năng CATP xử lý nghiêm các trường hợp CBCS thuộc CATP kinh doanh pháo trái phép (kể cả trên không gian mạng Zalo, Facebook, TikTok,…); báo cáo Giám đốc CATP để chỉ đạo, giải quyết.

Giám đốc CATP sẽ xử lý nghiêm khắc CBCS có vi phạm liên quan đến pháo các loại; đồng thời gắn trách nhiệm liên đới trong công tác quản lý CBCS của Công an các đơn vị, địa phương. Yêu cầu Công an các đơn vị, địa phương khẩn trương tổ chức triển khai thực hiện. Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc báo cáo Giám đốc CATP (qua Đội 3, Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH) để được hướng dẫn.

KC

Tiện ích thông tin
QR Code
QR CODE: Tăng cường quản lý hoạt động kinh doanh pháo hoa trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác