Print Thứ Bảy, 04/04/2020 19:27 Gốc

Thực hiện Văn bản số 1734/BYT-MT ngày 30/3/2020 của Bộ Y tế về việc tăng cường quản lý chất thải trong phòng chống dịch Covid-19, Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng vừa ban hành Công văn số 2365/UBND-VX chỉ đạo các Sở, ngành, đơn vị triển khai các nhiệm vụ cụ thể.

Theo đó, giao Sở Y tế chỉ đạo, hướng dẫn các cơ sở y tế, các cơ sở cách ly tập trung thực hiện nghiêm việc phân loại, thu gom, lưu giữ, vận chuyển và xử lý chất thải, đặc biệt xử lý chất thải lây nhiễm, nước thải, đảm bảo không làm phát tán mầm bệnh ra môi trường; tăng cường giám sát vận hành hệ thống xử lý nước thải y tế và khử khuẩn nước thải y tế tại các cơ sở y tế, đảm bảo đạt yêu cầu trước khi thải ra môi trường.

Giao Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị chịu trách nhiệm vận chuyển, xử lý chất thải rắn tại các cơ sở y tế, cơ sở cách ly tập trung trên địa bàn, đảm bảo kịp thời hàng ngày và khi cần. Đồng thời, yêu cầu Sở Tài chính đảm bảo kinh phí để các cơ sở y tế, các cơ sở cách ly tập trung và Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị thực hiện.

Sở Thông tin và Truyền thông, Ủy ban nhân dân các quận, huyện tăng cường truyền thông, hướng dẫn người dân sử dụng và thải bỏ khẩu trang đúng quy định; không sử dụng lại đối với khẩu trang sử dụng một lần.

(Nguồn: sotttt.haiphong.gov.vn)

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Tăng cường quản lý chất thải trong phòng chống dịch Covid-19
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác