Print Thứ Sáu, 21/02/2020 18:25 Gốc

Uỷ ban nhân dân thành phố Hải Phòng đã ban hành Kế hoạch kèm theo Quyết định số 347/QĐ-UBND ngày 17/02/2020 về hành động quản lý chất lượng vật tư nông nghiệp và bảo đảm an toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp năm 2020.

Theo đó, việc triển khai Kế hoạch nhằm nâng cao chất lượng, an toàn thực phẩm (ATTP) các sản phẩm thực phẩm nông lâm thuỷ sản sản xuất, lưu thông trên địa bàn thành phố; tỷ lệ mẫu thực phẩm nông lâm thuỷ sản giám sát trên diện rộng vi phạm quy định về ô nhiễm sinh học, tạp chất, tồn dư thuốc bảo vệ thực vật, thuốc thú y, hoá chất, kháng sinh giảm 10% so với năm 2019. Tăng cường công tác quản lý nhà nước của các cấp, các ngành, các đơn vị về chất lượng vật tư nông nghiệp và ATTP. Đồng thời nâng cao năng lực cán bộ làm công tác quản lý nhà nước về chất lượng vật tư nông nghiệp; nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của tổ chức, cá nhân sản xuất kinh doanh thực phẩm và hiểu biết của người tiêu dùng thực phẩm.

Uỷ ban nhân dân yêu cầu công tác thông tin tuyên truyền phải giúp người sản xuất kinh doanh áp dụng hiệu quả trong sản xuất kinh doanh, nâng cao chất lượng, ATTP các sản phẩm nông lâm thuỷ sản. Hình thành mạng lưới quản lý về chất lượng, ATTP nông lâm thuỷ sản ở các cấp, đảm bảo đủ năng lực, hoạt động hiệu quả. Tăng cường công tác thanh, kiểm tra, giám sát nhằm ngăn chặn, phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về chất lượng vật tư nông nghiệp, ATTP nông lâm thuỷ sản.

Việc tổ chức, triển khai thực hiện và phối hợp chặt chẽ giữa các cấp, các ngành đảm bảo hiệu lực, hiệu quả; đồng thời huy động sự tham gia, phối hợp của cả hệ thống chính trị, người dân và doanh nghiệp trên địa bàn thành phố.

Tài liệu đính kèm tải tại đây 347 QD-UBND

(Nguồn: sotttt.haiphong.gov.vn)

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Tăng cường quản lý chất lượng vật tư nông nghiệp và bảo đảm an toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp năm 2020
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác