Print Thứ Bảy, 26/01/2019 17:41

Để đảm bảo thực hiện các khoản thu trong các cơ sở giáo dục theo đúng quy định của pháp luật, góp phần nâng cao chất lượng dạy và học; đồng thời, tạo sự đồng thuận của phụ huynh học sinh nói riêng và người dân nói chung, UBND thành phố vừa có Văn bản chỉ đạo Sở GD&ĐT, các sở, ngành liên quan, các quận, huyện nhằm tăng cường biện pháp quản lý các khoản thu trong các cơ sở giáo dục.

UBND thành phố yêu cầu Giám đốc Sở GD&ĐT, Chủ tịch UBND các quận, huyện, các sở, ngành liên quan tiếp tục triển khai nghiêm túc, có hiệu quả các văn bản chỉ đạo của Trung ương, chỉ đạo của UBND thành phố về thực hiện các khoản thu trong các cơ sở giáo dục; các khoản tài trợ, đóng góp tự nguyện phải đảm bảo đúng tính chất tự nguyện, tuyệt đối không lợi dụng danh nghĩa xã hội hóa để tổ chức thu các khoản đóng góp mang tính cào bằng, áp đặt; tăng cường biện pháp quản lý các khoản thu trong các cơ sở giáo dục bảo đảm công khai, minh bạch, theo đúng quy định của pháp luật; tiếp tục tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra các khoản thu trong các cơ sở giáo dục và xử lý nghiêm đối với người đứng đầu cơ sở giáo dục để xảy ra tình trạng lạm thu, thu sai quy định.

UBND thành phố yêu cầu Giám đốc Sở GD&ĐT, Chủ tịch UBND các quận, huyện chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND thành phố nếu để xảy ra tình trạng lạm thu, thu sai quy định trong các cơ sở giáo dục thuộc thẩm quyền quản lý. Sở KH&ĐT, Sở Tài chính phối hợp cùng Sở GD&ĐT, UBND các quận, huyện tham mưu UBND thành phố bố trí đủ nguồn lực cho giáo dục theo quy định.

Tô Thành – haiphong.gov.vn 31/8/2018

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Tăng cường quản lý các khoản thu trong các cơ sở giáo dục
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác