Print Thứ Sáu, 21/02/2020 11:38 Gốc

Thực hiện Kế hoạch số 456/KH-BCDD138/CP ngày 31/12/2019 của Ban Chỉ đạo 138 Chính phủ về thực hiện công tác phòng, chống tội phạm năm 2020; Ban Chỉ đạo 799 thành phố Hải Phòng vừa ban hành Kế hoạch thực hiện trên địa bàn thành phố năm 2020.

Theo đó, tiếp tục tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả Kết luận số 05-KL/TW, Chỉ thị số 48/CT-TW và các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, Quốc hội, Chiến lược, Chương trình của Chính phủ chỉ đạo công tác phòng, chống tội phạm, phấn đấu hoàn thành các mục tiêu của Chương trình phòng, chống tội phạm đến năm 2020, góp phần bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội, kết hợp chặt chẽ giữa phòng ngừa và tấn công trấn áp tội phạm, phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội của thành phố. Tiếp tục phấn đấu giảm 5% số vụ phạm pháp hình sự so với năm 2019; tỷ lệ điều tra, khám phá các loại tội phạm đạt trên 80%; các tội phạm rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng đạt trên 90%; 100% tố giác, tin báo tội phạm và kiến nghị khởi tố được tiếp nhận, thụ lý, trong đó tỷ lệ giải quyết đạt trên 90%; giảm tỷ lệ tái phạm tội trong số người được đặc xá, tù tha, thà tù trước thời hạn có điều kiện xuống dưới 15%; bắt giữ, vận động đầu thú 30% số đối tượng truy nã hiện có và 50% số đối tượng truy nã mới phát sinh.

Đồng thời chuyển hoá thành công tổng số địa bàn trọng điểm, phức tạp về trật tự an toàn xã hội được lựa chọn thực hiện. Không để xảy ra tình trạng tội phạm hoạt động lộng hành, không để phát sinh “điểm nóng” về trật tự xã hội.

Tài liệu đính kèm tải tại đây 39-KH-BCD799TP.signed

(Nguồn: sotttt.haiphong.gov.vn)

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Tăng cường phòng ngừa và tấn công trấn áp tội phạm năm 2020
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác