Print Thứ Bảy, 24/04/2021 07:58 Gốc

Chiều 23/4, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp thành phố phối hợp với Liên đoàn Lao động thành phố tổ chức Hội nghị triển khai chương trình phối hợp công tác về xây dựng, phát triển tổ chức Đảng và tổ chức Công đoàn trong các doanh nghiệp ngoài nhà nước, giai đoạn 2021-2023. Đồng chí Đỗ Quang Khoa, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp thành phố và đồng chí Tống Văn Băng, Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố đồng chủ trì Hội nghị.

Đồng chí Đỗ Quang Khoa, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp thành phố phát biểu tại Hội nghị.

Nhằm đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết 28 của Ban Thường vụ Thành ủy về “Xây dựng, củng cố và phát triển tổ chức Đảng, đoàn thể trong các loại hình doanh nghiệp ngoài nhà nước, hợp tác xã, đơn vị sự nghiệp ngoài công lập”; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối Doanh nghiệp lần thứ III và Nghị quyết Đại hội Công đoàn thành phố lần thứ XIV. Đảng ủy Khối Doanh nghiệp thành phố và Liên đoàn Lao động thành phố triển khai chương trình phối hợp công tác nhằm tăng cường mối quan hệ phối hợp thường xuyên, định kỳ về việc hỗ trợ, giúp đỡ nhau thực hiện nhiệm vụ xây dựng và phát triển tổ chức Đảng, tổ chức Công đoàn khu vực doanh nghiệp ngoài nhà nước. Củng cố và phát triển tổ chức Đảng, tổ chức Công đoàn trong các doanh nghiệp ngoài Nhà nước. Cùng với đó, nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, Công đoàn, các chủ doanh nghiệp và người lao động góp phần củng cố, thành lập mới các tổ chức Đảng, tổ chức Công đoàn và phát triển đảng viên, công đoàn viên trong các doanh nghiệp ngoài Nhà nước.

Đồng chí Tống Văn Băng, Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố phát biểu tại Hội nghị.

Theo nội dung phối hợp, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp thành phố và Liên đoàn Lao động thành phố sẽ phối hợp 3 nhóm nội dung: Phối hợp trong công tác tuyên truyền, vận đông, giáo dục, thuyết phục. Phối hợp phát triển tổ chức đảng, tổ chức công đoàn và tạo nguồn phát triển đảng viên mới. Thành lập tổ chức đảng, tổ chức công đoàn trong các doanh nghiệp ngoài Nhà nước.

Đảng ủy Khối Doanh nghiệp thành phố và Liên đoàn Lao động thành phố ký kết chương trình phối hợp.

Định kỳ hằng năm, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp thành phố và Liên đoàn Lao động thành phố tổ chức sơ kết đánh giá kết quả phối hợp thực hiện nhiệm vụ, đề xuất phương hướng, nhiệm vụ trong thời gian tiếp theo.

Hoàng Tùng

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Tăng cường phối hợp trong công tác phát triển tổ chức Đảng, tổ chức Công đoàn khu vực doanh nghiệp ngoài nhà nước
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác