Print Thứ Tư, 25/09/2019 10:55

Ngày 20/9/2019 Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Quyết định số 34/2019/QĐ-UBND  về Quy chế phối hợp quản lý nhà nước về khí tượng thủy văn và biến đổi khí hậu trên địa bàn thành phố Hải Phòng.

Theo đó, quy chế gồm 3 chương 6 điều, quy định trách nhiệm, công tác phối hợp quản lý nhà nước về hoạt động khí tượng thuỷ văn, biến đổi khí hậu và các vấn đề liên quan đến hoạt động khí tượng thuỷ văn và biến đổi khí hậu giữa các cơ quan, đơn vị có chức năng trên địa bàn thành phố Hải Phòng. Việc ban hành quy chế nhằm đảm bảo tính chặt chẽ và tuân thủ quy định pháp luật trong việc phối hợp đồng bộ, quy định trách nhiệm phối hợp giữa các Sở, ban, ngành, các đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan, đồng thời nâng cao hiệu quả, hiệu lực công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực khí tượng thuỷ văn và biến đổi khí hậu.

Tài liệu đính kèm tải tại đây di-34-2019-QD-UBND.signed

(Nguồn: sotttt.haiphong.gov.vn)

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Tăng cường phối hợp quản lý nhà nước về khí tượng thuỷ văn và biến đổi khí hậu
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác