Print Thứ Bảy, 26/01/2019 19:00

Chiều 4/12, Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Văn Thành chủ trì họp đôn đốc tăng thu ngân sách trong các doanh nghiệp FDI, nhà thầu, thuế xây dựng cơ bản, thuế xuất, nhập khẩu. Tham dự có các thành viên tổ công tác đôn đốc, chống thất thu thuế.

Theo báo cáo của Cục Thuế thành phố, đến hết tháng 11/2018, Cục Thuế quản lý thuế đối với 510 doanh nghiệp FDI đang hoạt động trong các lĩnh vực sản xuất, gia công, thương mại, dịch vụ…, tăng 74 doanh nghiệp so với thời điểm 31/12/2017. Lũy kế 11 tháng, tổng số thu ngân sách nội địa khu vực doanh nghiệp FDI đạt 3.837 tỷ đồng, đạt 96% dự toán pháp lệnh, 96% dự toán HĐND, tăng 41,2% so với cùng kỳ.

Đến 30/11, số nhà thầu chính, nhà thầu phụ nước ngoài đang hoạt động xây dựng là 67 nhà thầu. 11 tháng qua, Cục Thuế thành phố đã tăng cường công tác quản lý thuế nhà thầu nước ngoài, nhà thầu xây dựng cơ bản vãng lai ngoại tỉnh, thu nộp vào ngân sách nhà nước 1.877 tỷ đồng, tăng 79,3% so với cùng kỳ. Cũng đến hết tháng 11, có 8/14 chi cục Thuế triển khai thu thuế đối với hoạt động xây dựng cơ bản tư nhân với tổng số thu là 450 tỷ đồng.

Theo báo cáo của Cục Hải quan Hải Phòng, tính đến hết tháng 11/2018, toàn Cục thu được 49.080 tỷ đồng, đạt 99,6%; riêng khu vực Hải Phòng thu 42.758 tỷ, đạt 105%. Số nợ thuế chuyên thu quá hạn là 51,44 tỷ đồng. Tính đến 31/10/2018, công tác thu hồi và xử lý nợ là 400 tỷ đồng, gấp 777% so với số nợ thuế chuyên thu quá hạn theo chỉ tiêu giao.

Đối với công tác chống thất thu thuế xuất, nhập khẩu, ngay từ đầu năm, Cục Hải quan coi đó là nhiệm vụ quan trọng và chỉ đạo các đơn vị nghiêm túc thực hiện để chống thất thu ngân sách. Để thu hút doanh nghiệp, Cục Hải quan đã lấy doanh nghiệp làm trọng tâm, giảm thời gian thông quan hàng hóa,

Tại cuộc họp, Cục Thuế thành phố cũng phân tích nguyên nhân khiến cho số thu tại khu vực doanh nghiệp FDI chưa tương xứng với tốc độ tăng trưởng kinh tế như ảnh hưởng ưu đãi thuế suất, miễn, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp; nhiều doanh nghiệp FDI sản xuất kinh doanh hàng xuất khẩu không phát sinh thuế giá trị gia tăng; do nhiều doanh nghiệp trọng điểm trên địa bàn gặp khó khăn do chia sẻ thị phần với doanh nghiệp trong nước và bị hàng nhập khẩu cạnh tranh gay gắt dẫn đến số thu nộp giảm mạnh.


Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Văn Thành kết luận tại cuộc họp

Sau khi nghe các thành viên của tổ công tác giải trình kết quả đạt được cũng như những khó khăn, tồn tại trong quá trình triển khai hoạt động, Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Văn Thành nhấn mạnh: Số thu thuộc lĩnh vực doanh nghiệp FDI, nhà thầu, thuế xây dựng cơ bản, xuất nhập khẩu 11 tháng qua đạt được tương đối cao. Điều đó thể hiện trách nhiệm, sự nỗ lực và phối hợp chặt chẽ và hiệu quả giữa các ngành trong các tổ công tác. Thời gian tới vẫn cần tăng cường sự phối hợp hơn nữa giữa các ngành quản lý với Cục Thuế, Cục Hải quan. Đồng thời tiếp tục rà soát các doanh nghiệp, dự án của thành phố về tiến độ chi trả nợ để bảo đảm tiền ngân sách chi ra đúng mục đích. Đối với công tác chống thất thu thuế xuất, nhập khẩu, Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Văn Thành đề nghị Cục Hải quan tập trung kiểm tra hoạt động sau thông quan; rà soát cập nhật chính xác số nợ phát sinh tại từng đơn vị, làm rõ tình hình nợ thuế hiện tại, thực hiện rà soát đánh giá tình trạng của từng doanh nghiệp để đưa ra biện pháp xử lý hiệu quả; phối hợp chặt chẽ với Bộ đội Biên phòng, Cảnh sát biển phòng chống buôn lậu trên biển.

 Nguyễn Hải – haiphong.gov.vn 04/12/2018

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Tăng cường phối hợp giữa các ngành tăng thu ngân sách thành phố
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác