Print Thứ Hai, 03/06/2019 16:02

Hải Phòng có vị trí chiến lược quan trọng cả về kinh tế, chính trị; được Trung ương xác định là một cực của tam giác tăng trưởng kinh tế phía Bắc (gồm Hà Nội – Hải Phòng – Quảng Ninh)…

Hệ thống giao thông thuận lợi với đường bộ, đường sắt, đường thủy, đường không. Trước tình hình phát triển nhanh của thành phố và diễn biến phức tạp của thế giới và khu vực, tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, nhân dân khu vực biên giới biển là một giải pháp quan trọng góp phần nâng cao nhận thức, ý thức pháp luật của mọi người.

 

Cán bộ Đồn biên phòng Cát Bà tuyên truyền phổ biến pháp luật cho bà con ngư dân.

Thực hiện Đề án “Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, nhân dân vùng biên giới, hải đảo giai đoạn 2017-2021”, trong 6 tháng đầu năm 2019, thành phố Hải Phòng đã được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của Bộ Quốc phòng, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, Thành ủy, UBND thành phố, các Sở, ban, ngành, các cấp quận, huyện và lực lượng vũ trang.

Trong quá trình triển khai, Ban Chỉ đạo Đề án các cấp đã tích cực hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc kịp thời; công tác tuyên truyền được triển khai nghiêm túc, hình thức đa dạng, phong phú, phù hợp với điều kiện thực tế, đạt hiệu quả cao, góp phần nâng cao nhận thức về pháp luật cho cán bộ, nhân dân.

Tình hình chấp hành pháp luật trong cán bộ, nhân dân 6 tháng đầu năm 2019 tốt hơn so với cùng kỳ năm ngoái; an ninh nông thôn ở các xã, phường biên giới ổn định; quần chúng tích cực tham gia bảo vệ chủ quyền biên giới và biển đảo của Tổ quốc.

Bên cạnh đó vẫn còn tồn tại những hạn chế: công tác phối hợp giữa các cơ quan, thành viên Ban Chỉ đạo Đề án chưa chặt chẽ; việc triển khai công tác tuyên truyền gặp khó khăn do đặc thù sinh hoạt, cuộc sống của cán bộ, nhân dân vùng biên, hải đảo; nội dung biện pháp tuyên truyền có nơi chưa phù hợp với từng đối tượng nên hiệu quả chưa cao.

Trong 6 tháng cuối năm 2019, Ban Chỉ đạo Đề án sẽ tiếp tục tuyên truyền cho cán bộ và nhân dân biên giới biển, hải đảo và ngư dân không khai thác hải sản thuộc vùng biển nước ngoài; tổ chức hội nghị rút kinh nghiệm thực hiện Đề án năm 2019 và triển khai năm 2020; duy trì sinh hoạt “Ngày pháp luật” ở các đồn Biên phòng, đơn vị Hải quân, Cảnh sát biển và các xã, phường, thị trấn vùng biên giới biển đảo nghiêm túc; thông qua hoạt động của các đội văn nghệ, đội tuyên truyền văn hóa Bộ đội Biên phòng để phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, nhân dân vùng biên giới hải đảo…

PV

Nguồn. ANHP

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, nhân dân vùng biên giới, hải đảo giai đoạn 2017-2021
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác