Print Thứ Bảy, 26/01/2019 18:38

Chiều 12-7, UBND TP họp Tổ công tác đôn đốc, chống thất thu thuế trong các doanh nghiệp FDI, nhà thầu, thuế xây dựng cơ bản. Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Văn Thành – Tổ trưởng Tổ công tác – chủ trì cuộc họp.

Theo báo cáo của Cục Thuế thành phố, thực hiện Quyết định 2883/QĐ-BCĐ của UBND TP về việc kiện toàn các Tổ công tác chống thất thu ngân sách nhà nước.

Tổ công tác, đôn đốc chống thất thu thuế trong các doanh nghiệp FDI, nhà thầu, thuế xây dựng cơ bản chia thành 3 nhóm hoạt động theo các nội dung công việc được giao đã xây dựng kế hoạch và triển khai hoạt động ngay từ những ngày đầu năm 2018.

Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Văn Thành phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp

Hiện trên địa bàn thành phố có 436 doanh nghiệp FDI đang hoạt động tại các khu công nghiệp, khu kinh tế. 6 tháng đầu năm, các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài nộp 1.573.453 triệu đồng, bằng 98,1% so với cùng kỳ năm 2017. Đối với các nhà thầu nước ngoài hoạt động xây dựng và nhà thầu vãng lai ngoại tỉnh.

6 tháng đầu năm, số thu thuế các nhà thầu chính, nhà thầu phụ nước ngoài là 85.833 triệu đồng. Số thu thuế xây dựng vãng lai ngoại tỉnh nộp ngân sách là 341.239 triệu đồng. Đối với hoạt động xây dựng cơ bản tư nhân, số thuế đã thu 6 tháng qua đạt 10.831 triệu đồng, tăng 17% so với cùng kỳ…

Sau khi nghe lãnh đạo Cục Thuế thành phố giải trình nguyên nhân số thu giảm ở một số lĩnh vực; đề xuất các giải pháp chống thất thu ngân sách nhà nước đối với từng lĩnh vực; các sở ngành thành viên trong tổ tham vấn, bổ sung những giải pháp chống thất thu thuế, Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Văn Thành nhấn mạnh Tổ công tác đôn đốc, chống thất thu thuế trong các doanh nghiệp FDI, nhà thầu, thuế xây dựng cơ bản cần tổ chức họp định kỳ để đánh giá đúng tình hình, yêu cầu nhiệm vụ; từ đó phân công bổ khuyết nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên.

Phó Chủ tịch UBND TP yêu cầu tổ công tác cần rà soát, nắm chắc các trường hợp phải kê khai nộp thuế trên địa bàn thành phố hoạt động trong lĩnh vực thầu xây dựng, xây dựng vãng lai.

Tăng cường thanh tra, kiểm tra tại doanh nghiệp FDI, tập trung vào một số doanh nghiệp có số thu lớn, doanh nghiệp được ưu đãi miễn giảm thuế, doanh nghiệp lỗ nhiều năm, doanh nghiệp có giao dịch liên kết.

Đôn đốc các nhà thầu nộp kịp thời vào ngân sách nhà nước các khoản thuế còn nợ đọng khi được vốn ngân sách thanh toán. Đồng thời lập danh sách một vài nhà thầu xây dựng vãng lai trên địa bàn thành phố để tiến hành thanh tra, kiểm tra điểm.

Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Văn Thành cũng yêu cầu các sở ngành thành viên trong tổ cần tăng cường hơn nữa trong việc phối hợp cập nhật thông tin, đặc biệt giữa Cục Thuế, Sở Kế hoạch đầu tư, Tài nguyên môi trường, Ban quản lý khu kinh tế và UBND các quận huyện để nắm sát đối tượng, tiến độ công việc nhằm thu đúng, thu đủ, tránh tình trạng dây dưa, chây ì.

Bùi Hạnh – An ninh Hải Phòng 12/7/2018

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Tăng cường nhiều giải pháp chống thất thu thuế
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác